Pristopna izjava za članstvo v LAS Haloze

Član LAS Haloze lahko postanete, če ste:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS (pristopni izjavi je potrebno priložiti dokazilo o stalnem prebivališču),
- pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS,
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS (pristopni izjavi je potrebno priložiti dokazilo, da deluje na območju LAS),
- pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS (pristopni izjavi je potrebno priložiti dokazilo, da deluje na območju LAS in da deluje v javnem interesu).

Vsi, ki bi želeli postati člani LAS Haloze 2014-2020, izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na naslov vodilnega partnerja PRJ Halo podeželsko razvojno jedro, Cirkulane 56, 2282 Cirkulane.