V register lokalnih turističnih vodnikov Visit Haloze je vpisnih 39 vodnikov

Skladno z Odlokom o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Majšperk, Žetale, Podlehnik, Cirkulane, Zavrč, Gorišnica in Videm je bil vzpostavljen v letu 2023 register lokalnih turističnih vodnikov. V letu 2023 je bilo tudi izvedeno prvo usposabljanje za lokalne turistične vodnike. V mesecu februarju in marcu 2024 so v sklopu aktivnosti odprtja gradu Borl bila izvedena usposabljanja, katerega se je udeležilo lepo število novih vodičev. Izobraževanje je potekalo v soorganizaciji Društva za oživitev gradu Borl, Javnega zavoda Belana, Občine Cirkulane in TIC Haloze-Halo d.o.o.. Tako je danes vpisanih v register 39 lokalnih turističnih vodičev.

Udeleženci so usposabljanje opravili v dveh terminih ter izvedbo izpita, seminarske naloge in praktičnega dela vodenja. 

Register vodičev je objavljen na spletni strani www.turizem.haloze.org in omogoča elektronsko vpisovanje v evidenco o opravljenih turističnih vodenjih, ki služi skladno z odlokom za statistična letna poročila o turističnih vodenjih na območju Visit Haloze. 

Podelitev izkaznic lokalnim turističnim vodnikom bo potekala v soboto, 20.4.2024 ob 16 uri na gradu Borl. Ob podelitvi izkaznic bo tudi čas za medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj ter mnenj pred prihajajočo turistično sezono. Lokalni turistični vodniki pomembno prispevajo k splošnemu razvoju turizma in turističnih prihodov in tokov na območju Haloz in širše v turistični destinaciji Štajerska.

Vabilo na podelitev licenc lokalnim turističnim vodnikom