Adaptacija domačije Kočer

Zaključeni projekt

Občina Videm je v okviru izvajanja operacije obnovila fasado, zamenjalo se je stavbno pohištvo – okna in vrata, uredil se je pločnik in drenaža, prepleskala se je notranjost objekta. Obnovo objekta je nadziral Zavod za varstvo kulturne dediščine. Po ureditvi objekta, so pripravili tudi delavnico za otroke osnovne šole Videm, ki so imeli po koncu delavnice tudi pogostitev. Z obnovo je ustrezne prostore dobila KS Pobrežje, ki zraven aktivnosti druženja izvaja tudi aktivnosti obujanja starih običajev ter društvo kmetic. V obnovljenem objektu je zbirka noš in starih šivalnih strojev in orodij, ki jih bodo društva v bodoče še nadgrajevala. Stare običaje so člani društev predstavili učencem OŠ Videm, prireditve in delavnice, ki pa jih bodo izvajali v prihodnje pa so namenjene tudi drugim obiskovalcem.


Prijavitelj: Občina Videm
Skupna vrednost operacije: 24.943,93 EUR
Izplačana vrednost ESKRP: 17.321,69 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
povečanje št. obiskovalcev - 165
obnovljeni objekti, ki sov funkciji trženja - 1
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja - 326


Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.