Brezposelnost

Pri brezposelnosti na območju Haloz vidimo, da je v večini občin (decembra 2014) več brezposelnih žensk kot moških in največ brezposelnih s srednješolsko izobrazbo. Velik delež brezposelnih je tudi z osnovnošolsko izobrazbo. Najmanj brezposelnih pa ima visokošolsko izobrazbo.


Brezposelnost po starostni strukturi, je v večini najvišja med mladimi, kar pomeni v starosti od 25-29 let – pretežno so to mladi ljudje, ki so dokončali višješolsko izobraževanje in iščejo prvo zaposlitev, skoraj enaka brezposelnost pa je tudi v starostni skupini 55 in več let – ta skupina pa zajema ljudi, ki so tik pred upokojitvijo.Ker je veliko mladih v haloških občinah brezposelnih, se jih kar nekaj odpravi delo iskat v druge, večje kraje in tudi v tujino, kar pa pomeni, da ostajajo haloške občine spalna naselja oziroma se mladi celo izseljujejo, saj se raje preselijo bliže delovnemu mestu.