Degustacije in ponudba kraft piv s pekovskimi izdelki iz Haloz

Zaključeni projekt

Končni produkt operacije bodo degustacije piv s pekovskimi izdelki, ki se bo izvajala v okrepčevalnici „Pri Žigi“. Ponujalo se bo tri, pet ali sedem vzorcev piva s prigrizki. Piva nosijo po večini lokalna imena z zgodbo, zraven pa se bodo ponujali prigrizki – haloška presta s soljo in ocvirki, zeliščna haloška palčka in haloške pice iz krušne peči. Veliko pozornosti v fazi razvoja produkta bodo posvetili uporabi lokalnih proizvodov v končni produkt (med, maline, ocvirki, vino, sir...). Z izvedbo projekta se bo povečala prepoznavnost kulinarike v regiji in povečal turistični obisk. Projekt ima potencial tudi po zaključku operacije, da se razširi v lokale in bare v ostalih občinah, ki so vključene v LAS. Za celovito in uspešno izvedbo produkta je potrebna investicija v opremo in promocijo.


Naziv projekta: Degustacije in ponudba kraft piv s pekovskimi izdelki iz Haloz
Prijavitelj: Dejan Krajnc s.p.
Partnerji: Blanka Arnečič s.p., Pri Žigi, Doroteja Arbeiter, Bar s.p.
Skupna vrednost operacije: 25.138,42 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 10.768,41 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število novo opremljenih/posodobljenih prostorov s posodobljeno opremo ali uvedbo nove tehnologije 3
  • število novih produktov/prototipov na območju (proizvodi/storitve/oboje) 3
  • število ponudnikov na območju, ki uporablja enotno blagovno znamko in/ali je vključenih v lokalne samooskrbne verige 10
  • število obiskovalcev na območju 2950

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.