Dostopnost za vse

Zaključen projekt

Osnovni namen operacije je znižanje (poglobitev) pločnikov pri prehodih za pešce, izvedba klančin in odpravljanje arhitektonskih ovir v prometnem in javnem prostoru v ožji in širši okolici osnovne šole, vrtca in večnamenske dvorane, ki invalidom in starejšim ter majhnim otrokom otežujejo in mestoma tudi onemogočajo dostop ter prosto in samostojno gibanje v prostoru. Osnovni namen operacije je bistveno izboljšati dostopnost do osnovne šole, vrtca in večnamenske dvorane v središču občine ter s tem prispevati k prijaznejši prometni infrastrukturi in javnemu prostoru ter s tem tudi vse ostale udeležence v prometu spodbuditi k okolju prijaznejši in zdravi mobilnosti, kot so hoja in kolesarjenje.

Naziv projekta: Dostopnost za vse
Prijavitelj: Občina Podlehnik
Skupna vrednost operacije: 55.682,54 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 38.795,22 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število objektov z rešitvijo ovir za invalide 14

Ukrep U9: Ureditev dostopnosti za invalide


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.