Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev

Občina je vzpostavila testno kuhinjo v dvorani v Cirkulanah. Kuhinja je certificirana, kar pomeni, da izpolnjuje vse standarde za pripravo lokalnih izdelkov najvišje kakovosti. Kuhinja je na razpolago kmetijam/pridelovalcem za pripravo/predelalo svojih pridelkov (npr. marmelade, vloženo sadje, zelenjava, sok, peciva ipd.). Kmetije lahko na ta način z nižjimi stroški pripravljajo svoje izdelke, kot če bi si vsaka kmetija vzpostavljala svojo kuhinjo. Kuhinja je najmanj enkrat na teden na voljo ekološkim pridelovalcem.
Kuhinja pa je namenjena tudi drugim tržnim in netržnim dejavnostim občine, društev, podjetij in drugih organizacij v ali izven občine.
Dodatno so se v dvorani uredile sanitarije za invalide.
Ob dvorani so postavljena igrala – fitnes na prostem, ki omogoča medgeneracijsko druženje, vadbo za starejše, za mlajše pa aktivno preživljanje šolskih odmorov. Predstavlja pa tudi dodatno rekreacijsko turistično ponudbo območja. Celotna investicija se je izvajala na območju Natura 2000.

Naziv operacije: Haloška kulinarika, vino in aktivna sprostitev
Akronim: KUL-GIB
Prijavitelj: Občina Cirkulane
Partnerja: Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze
Skupna vrednost operacije: 165.961,92 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 52.246,83 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
2 nova produkta/storitve
1 skupni objekt (testna kuhinja)
71 udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja
1 objekt z rešitvijo ovir za invalide

Ukrep U4: Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.