Haloški radovedneži

Zaključeni projekt

Aktivnosti operacije so bile namenjene zainteresiranim učencem, ki so bili vključeni v delavnice in izobraževanja s področja podjetništva, turizma in kulturne dediščine. Namen projekta je bil učence spodbujati k izvirnosti in kreativnosti pri oblikovanju izdelkov. Učenci so izdelali prototip spominka iz Haloz in model za promocijo Haloz. Glavno vodilo projekta je bilo, da se mladi spoznajo z dediščino Haloz in podjetništvom, skozi projekt izrazijo svojo kreativnost in znanje in se naučijo prepoznavati podjetniške priložnosti v svoji okolici. Namen projekta pa je bil tudi druženje učencev in učiteljev haloških šol med seboj, spoznavanje, izmenjava znanj, izkušenj in nova prijateljstva.

Naziv operacije: Haloški radovedneži
Akronim: HR007
Prijavitelj: OŠ Majšperk
Partnerji: OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Žetale, OŠ Podlehnik, OŠ Videm, Občina Podlehnik, Občina Žetale, Občina Videm, Občina Majšperk, Občina Cirkulane, Občina Zavrč
Skupna vrednost operacije: 28.188,13 EUR
Izplačana vrednost ESRR: 18.013,77 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 novi produkt/prototip na območju
109 vključenih učencev v podjetniške krožke in krožke

Ukrep U8: Programi za mlade iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

   


 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: