Haloški vinogradniki sodelujemo

Zaključeni projekt

3 partnerji so se povezali zaradi skupne nabave strojne opreme, s katero bi bistveno modernizirali delo v svojih vinogradih, kot je mulčenje škarp, mulčenje teras, mulčenje medtrtnega prostora, košnja škarp, pletvena dela, odstranjevanje listnega plevela ter pršenje fito-farmacevtskih sredstev. Namen skupne nabave je posodobitev dela v vinogradih, povečanje ekonomike poslovanja ter ob novih sodobnih pršilnikih, učinkovitejša ter za okolje manj obremenjujoča uporaba fito-farmacevtskih sredstev. Z uspešno izvedbo operacije. Cilj vlagateljev je poleg posodobitve izvajanje strojnih del povečati tudi delež porabe grozdja za lastno proizvodnjo vina in ob uspešni izvedbi tudi odprtje novih delovnih.

Naziv projekta: Haloški vinogradniki sodelujemo

Prijavitelj: Tine Brodnjak
Partnerji: Šeruga Gorazd, Plavčak Stanislav
Skupna vrednost operacije: 75.749,72 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 52.489,11 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
število skupnih objektov (trgovine, polnilnice, skladišča...): 12

Ukrep U4: Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnostiPovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.