Mentha Halonga

Zaključen projekt

Mentha Halonga (MALO) je nastala na podlagi širše vizije razvoja neobdelanih kmetijskih zemljišč za namene ekološke pridelave/predelave zdravilnih rastlin, ki je primerna za potencial razvoja sonaravnega ekološkega turizma v povezavi s pridelavo/predelavo zdravilnih rastlin in razvojem lokalnih produktov. Operacija predstavlja podporo razvoju zeliščarske dejavnosti območja z ureditvijo prostora za destilarno z opremo, ki bo namenjena izobraževanju in razvoju novih izdelkov. Konkretno omogoča razvoj novega produkta hidrolata iz avtohtone sorte mete, kar prinaša nov potencial v prostor LAS Haloze. Nadaljnje dejavnosti pridelave/predelave rastlin povezujemo s čebelarstvom. Tako osveščamo potrebe po sonaravnem razvoju, z uvedbo učnih panjev pa pomen čebel za človeka. Obe temi, zdravilne rastline in pomen čebel povežemo v delavnice za otroke, ki jim odprejo pogled v nujnost ohranjanja narave, sobivanja človeka z njo ter širiti zavest o pomembnosti ekološke pridelave/predelave ter njenega pomena. Z uspešno realizacijo operacije se odpira tudi potencial za nadaljnje  povezovanje, za razvoj trajnostnega turizma in za razvoj novih operacij za naslednje programsko obdobje.

Naziv projekta: Mentha Halonga

Prijavitelj: Matej Mertik s.p. PE Hrastovec

Skupna vrednost operacije: 15.021,67 EUR

Zaprošena vrednost EKSRP: 10.548,69 EUR


Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

  • število novo opremljenih/posodobljenih prostorov s posodobljeno opremo ali uvedbo nove tehnologije 1
  • število novih produktov/prototipov na območju(proizvodi/storitve/oboje) 1
  • turizma število obiskovalcev 20
  • število novih produktov(proizvodi/storitve/oboje) 1
  • površina zaraščenih površin, ki je bila očiščena in dana v kmetijsko rabo (v ha) 1


Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.