Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora

Zaključeni projekt

Občina Majšperk ima na svojem območju zgodovinski in turistični biser, - Ptujsko Goro, ki jo vsako leto obišče okrog 60.000 obiskovalcev.
Osrednji trg na Ptujski Gori krasi Bazilika Marije zavetnice, neposredno pri vstopu na trg pa stoji objekt TIC, v katerem je turistično informacijska pisarna in pošta. Zgradba je zaščitena stavbna kulturna dediščina lokalnega pomena, zato je zelo pomemben tudi izgled same stavbe. Občina Majšperk je v okviru projekta obnovila fasado in zamenjala stavbno pohištvo. Stavba je pomembna točka za pomoč turistom in obiskovalcem Ptujske Gore, kot tudi občanom, ki potrebujejo poštne storitve.

Prijavitelj: Občina Majšperk
Skupna vrednost operacije: 48.152,82 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 31.630,25 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
obnovljeni objekt, ki je v funkciji trženja - 1

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.