Obnova in promocija objektov kulturne dediščine

Zaključen projekt

Operacija se bo izvajala na objektih kulturne dediščine s spomeniškim varstvom, katerim se želi povrniti življenje in dodati turistično vrednost. Prav tako se bo v okviru izvajanja aktivnosti in povezovanja skrbelo za promocijo. Izvedla se bo rekonstrukcija lesene verande, obnova spomenika ter natisnjena bo knjiga Domače jedi in šege. Z obnovo spomenika se bo zagotovilo ohranjanje kulturne dediščine. Obnovljena lesena veranda bo služila kot prostor za druženje in izvajanje predavanj, sprejem gostov, uporabljala pa se bo lahko tudi kot degustacijski prostor. Z natisom knjige se bo širila bogata kulturna dediščina tradicionalnih jedi iz tega območja.


Naziv projekta: Obnova in promocija objektov kulturne dediščine
Prijavitelj: Jožef Šmigoc
Partnerji: Slavka G. Junger, Društvo podeželskih žena Občine Podlehnik
Skupna vrednost operacije: 77.836,00 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 54.230,00 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število obnovljenih kulturnih objektov, ki so v funkciji trženja 2

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.