Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine na Ptujski Gori

Zaključeni projekt

Občina Majšperk ima na svojem območju zgodovinski in turistični biser – Ptujsko Goro, ki jo letno obišče okrog 60.000 obiskovalcev. Da bi obiskovalcem lahko ponudili še več in goste zadržali na območju dlje časa ter jih morebiti usmerili še na druge lokacije Haloz, je občina preuredila prostore v vinoteko, ki obiskovalcem ponuja haloška vina, možnost degustacije in tudi ostale izdelke/pridelke iz Haloz. Vinoteka je urejena v hiši, v kateri že deluje turistična pisarna Turističnega društva Ptujska Gora. Z delovanjem vinoteke se odpira tudi možnost zaposlitve. V sklopu ureditve prostora, so se dela izvedla tako, da je objekt dostopen tudi invalidom.

Naziv operacije: Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine na Ptujski Gori
Akronim: Vinoteka Ptujska Gora
Prijavitelj: Občina Majšperk
Skupna vrednost operacije: 78.739,65 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 45.468,44 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 novo opremljeni/posodobljeni prostor
1 uporaba enotne blagovne znamke
1 novi produkt/storitev
1 skupni objekt za trženje
1 objekt z rešitvijo ovir za invalide

Ukrep U4 : Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
  Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.