Revitalizacija Vukove domačije

Zaključeni projekt

Občina Žetale je s tem projektom dokončno uredila v letu 2007 obnovljeno Vukovo domačijo, ki je tipična haloška hiša z ognjiščno kuhinjo, sobo s krušno pečjo, gankom po celi površini sprednjega dela in slamnato streho. Hiša stoji na kleti, ki je zidana iz kamna. Hišo so že prej obiskovali številni turisti in pohodniki, saj je na tem mestu začetek in konec trase Krožno tematske poti po poteh kulturne dediščine po Občini Žetale. Obiskovalcem smo želeli razen ogleda hiše ponuditi nekaj več, zato smo tlakovali in uredili klet – nabavili opreme za vinoteko, v kateri ponujajo vina haloški vinogradniki. Za večjo funkcionalnost objekta smo ob hiši postavili senčnico z neto površino 12,5 m2. V tej senčnici so sanitarije za obiskovalce ter manjša informacijska pisarna s čajno kuhinjo. S predvideno infrastrukturo smo zaključili obnovo hiše in izboljšali ter popestrili turistično ponudbo. Obiskovalcem so na voljo degustacije haloških vin in lokalna domača prehrana, ki jo zagotavljajo lokalni pridelovalci. Z vinoteko smo se vključili v Vinarsko zadrugo Haloze in tako povezali vinogradnike tega območja. Naložba ima pozitiven vpliv na vse skupine prebivalstva in obiskovalce, in sicer: otroke, mlade, starejše in invalide. Predšolski in šolski otroci na Vukovi domačiji spoznavajo življenje in navade naših prednikov in jo lahko koristijo tako za naravoslovne kot kulturne dneve. Dodatna ponudba popestri dogajanje za obiskovalce in turiste. Iz projekta smo namenili sredstva za promocijo in izdali zloženko. Največji dosežek projekta pa je vsekakor ohranjanje naravne in kulturne dediščine za naše zanamce ter ponudba lokalnih vin in hrane, ki vse bolj pridobivata na veljavi.

Naziv operacije: Revitalizacija Vukove domačije
Akronim: VUK-DOM
Prijavitelj: Občina Žetale
Skupna vrednost operacije: 35.521,13 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 24.721,98 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 novo opremljen/posodobljen prostor (senčnica s sanitarijami in informacijsko pisarno s čajno kuhinjo)
270 obiskovalcev
1 obnovljen objekt kulturne dediščine v funkciji trženja (Vukova domačija)
1 objekt z rešitvijo ovir za invalide

Ukrep U5 Obnovitev objektov kulturne dediščine iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.