Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz

Zaključeni projekt

Glavni cilj operacije je bil vzpostavitev enotne vinske blagovne znamke na celotnem območju
Haloz, ki bo povezala vinogradnike in vinarje tega območja in bo hkrati sinonim za kakovostno
in/vrhunsko vino iz vinorodnega podokoliša Haloze.
Ključna sestavina blagovne znamke je visokokakovostno polnjena steklenica vina, zato so
aktivnosti operacije vsebovale študijo, delavnice in strokovna predavanja, ki so dala teoretično
osnovo za kakovosten produkt.
Za kakovostno polnjenje pa je bila kupljena mobilna polnilna linija, ki bo poleg kakovosti
prinesla tudi nižji strošek polnitve na steklenico. Polnilna linija Costral, ki je proizvedena v
Franciji, je instalirana na tovorno vozilo in ima kapacitete 2.000 steklenic na uro. Je popolnoma
avtomatizirana in tehnološko najnovejše izpopolnjena. Sestavljena je iz več avtomatiziranih
modulov od filtracije, sterilizacije, polnjena, pranja, etiketiranja.

Naziv operacije: Povezovanje in blagovna znamka za kakovost vin iz Haloz
Akronim: Vino Haloze
Prijavitelj: Vinarska zadruga Haloze z.o.o., so.p.
Partnerji: KGZS zavod Ptuj, KGZS zavod Maribor, DVS Haloze
Skupna vrednost operacije: 316.258,53 EUR
Izplačana vrednost ESRR: 199.435,56 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 novi produkt/prototip na območju
20 uporabnikov enotne blagovne znamke
št. obiskovalcev 51

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: