Medgeneracijski izzivi

Zaključeni projekt

V okviru projekta se je izvedla skupna naložba urbane opreme na področju športne infrastrukture: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf. Največja dodana vrednost projekta je v tem, da je športna infrastruktura javno dostopna za vse občane, hkrati pa je omogočena športna aktivnost invalidom in drugače hendikepiranim osebam kot spodbuda za vključevanje v vsakdanje življenje.Inovativnost projekta ni le v novih pridobitvah in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture.

Prijavitelj: Osnovna šola Žetale
Partnerji: Športno društvo Žetale, Društvo upokojencev Žetale, PGD Žetale
Skupna vrednost operacije: 10.725,51 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 7.163,43 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja - 228

Ukrep U7: Medgeneracijsko sodelovanje iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.