Posodobitev infrastrukture vinogradniških kmetij

Zaključeni projekt

V operaciji so se povezali trije vinogradniki z namenom skupne promocije in prodaje. Namen projekta je tudi dvig kvalitete haloških vin, predvsem avtohtone sorte Ranfol. Vzpostavili so skupno prodajno mesto vin vseh treh vinogradnikov. Izvedli so investicijo v posodobitev tehnologije v kleteh. Izgrajena je bila tudi zunanja terasa na turistični kmetiji. Z investicijo so povečali kapacitete in gostom ponudili dodatno ponudbo, hkrati gostom omogočajo kakovostno storitev tudi v primeru slabega vremena. Izvedli so skupne promocijske aktivnosti na vinskih dogodkih v bližnji okolici. Na ta način so povečali število obiskovalcev na območju in povečali prodajo vina. Del investicije se je izvajal na območju Nature 2000.

Prijavitelj: Robert Pungračič
Partnerji: Karl Pajnkiher, Franci Plajnšek
Skupna vrednost operacije: 44.086,83 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 33.180,46 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
št. obiskovalcev - 1534
št. produkt- 5
skupni objekt za trženje - 1

Ukrep U4: Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti
iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

   Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.