Promocija turistične destinacije Haloze

Zaključen projekt

Opis investicije/projekta:

Gre za smiselno nadaljevanje promocijskih aktivnosti turističnih dejavnosti območja Haloze in krepitev blagovne znamke Vist Haloze. Območje in turistični produkti bodo promovirana na socialnih omrežjih, izbranih spletnih, tiskanih in radijskih medijih, gre za oglaševanje z bannerji, PR članki in oglasi. V okviru projekta bo tudi izboljšana spletna stran Visit Haloze. Izvedenih bo tudi več izobraževanj za ponudnike. Posneti bodo promocijski filmi, izdelan tiskan vodnik po območju, zemljevid kolesarskih in pohodnih poti. Izdelan bo elaborat označitve kolesarskih poti in elaborat gorskih kolesarskih poti. Partnerice projekta bodo nabavile tudi pametne klopi, turistične daljnoglede in pitnike. Projekt se bo izvajal do konca leta 2022.

Cilji operacije: 

Cilj projekta je, da z različnimi aktivnostmi za ponudnike jim približamo blagovno znamko, da jo bodo uporabljali in prepoznali za svojo. Z aktivnostmi za obiskovalce pa želimo povečati prepoznavnost turistične destinacije Haloze in na območje privabiti čim več turistov.

Ciljne skupine:

Projekt je namenjen ponudnikom namestitev, kulinarike, vina in drugim turističnim ponudnikom na območju na eni strani in turistom/obiskovalcem na drugi strani.


Naziv projekta: Promocija turistične destinacije Haloze

Prijavitelj: Občina Majšperk

Partnerji: Občina Zavrč, Občina Cirkulane, Občina Žetale, Občine Podlehnik

Skupna vrednost operacije: 184.332,06 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 125.575,82 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

  • št. obiskovalcev 100
  • uporabnikov enotne blagovne znamke 1


Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: