Razvoj ekološke kmetije Ajda

Zaključeni projekt

Na novo obujeni ekološki kmetiji bo nosilec projekta vzpostavil prvi apiterapevtski čebelnjak v tem okolju, v katerem bo poleg pridobivanja čebeljih pridelkov izvajal tudi druge čebelarske dejavnosti, medene masaže, učilnico v naravi in čebelarski turizem. Ponujali bodo oglede aktivnosti čebeljih družin v panju in dogajanje pred panjem od blizu skozi posebno vgrajeno okno na sprednji strani čebelnjaka, kar hkrati omogoča tudi varno opazovanje brez izpostavljanja tveganju pred čebeljimi piki.
Sočasno bodo v delu gospodarskega poslopja uredili prostor za pridobivanje, hrambo in predelavo osnovnih čebeljih pridelkov in izdelkov ter zelišč po HACCP smernicah v nove produkte. Prostor bo zasnovan tudi kot delovna soba za manipulacijo drugih pridelkov in izdelkov na kmetiji, ki zahtevajo pridelavo ali predelavo po HACCP smernicah (npr. zelenjava). V okviru operacije bodo uredili tudi prodajno mesto za čebelje in druge pridelke iz kmetije v partnerskem gostinsko-turističnem objektu (skupni tržni model).
Projekt je še v izvajanju.

Prijavitelj: Bernarda Gregorec Cafuta
Partnerji: Franc Mlakar s.p., Ljudska univerza Ptuj
Skupna vrednost operacije: 28.750,20 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 20.935,45 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
novo opremljeni / posodobljeni prostor - 2
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja - 30

Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.