Razvoj turizma Leska

Zaključen projekt

Izvajalec projekta Razvoj turizma Leska, Borislav Širec s.p. želi tudi z izvedbo projekta uresničiti svojo strategijo postati prepoznaven ponudnik v vinorodnem predelu Haloz s kvalitetno ponudbo lokalnih produktov in drugih storitev. Zaradi mirnega okolja in bližine mejnega prehoda so privlačni za kolesarje, pohodnike in tudi za tranzitne turiste. Cilj je razvoj novih storitev in dvig kvalitete življenja prebivalcev. Želijo povečati podjetnost na podeželju in zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa za mlade in tudi starejše. Radi bi pripomogli k temu, da bi mladi ostajali na podeželju in da bi se obiskovalci redno vračali, kar jim bo uspelo tudi z novo infrastrukturo.

Naziv projekta: Razvoj turizma Leska

Prijavitelj: Borislav Širec s.p

Skupna vrednost operacije: 5.722,41 EUR

Zaprošena vrednost EKSRP: 3.986,93 EUR


Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

  • število novo opremljenih/posodobljenih prostorov 3
  • število obiskovalcev na območju 400
  • število novih produktov na območju (proizvodi/storitve/oboje) 1


Ukrep U1: Razvoj podjetništva iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.