Restavracija

Zaključeni projekt

Nosilec projekta je obnovil hišo, ki je bila zgrajena v obdobju pozne Gotike in se nahaja sredi vinskih goric Janškega vrha. V okviru operacije Janževina so popleskali zunanjo fasado in notranjost objekta. Namestili so električne omarice, stikala, zunanje, notranje luči. Kupili so notranjo opremo, stole, mize, prte, zavese in namizno posodo. Parcelo so ogradili z leseno etnološko ograjo, izdelali so nadstrešek in namestili zvonik na vhodu v hišo, napravili in zasadili muzejski vinograd na
količke. Nabavili so tudi kuhinjske elemente za pripravo hrane.Gostje si torej lahko ogledajo manjši muzejski vinograd avtohtonih sort in prikaz starih obdelovalnih orodij, zgodovinske fotografije Haloz ter kamnito sestavo Haloz. V objektu so poskrbeli tudi za invalide, in sicer z indukcijsko zanko za gluhe in jedilni list v Brajlovi pisavi za slepe in slabovidne.

Prijavitelj: Franc Mlakar s.p.
Skupna vrednost operacije: 62.012,08 EUR
Izplačana vrednost EKSRP: 46.222,66 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
št. novih delovnih mest - 1
št. novo opremljenih prostorov - 1
št. novih produktov na območju - 4
št. obiskovalcev - 57
št. novih produktov - 1
št. obnovljenih objektov, ki so v funkciji trženja - 1
št. udeležencev, vključenih v programe medgeneracijskega sodelovanja - 35
št. rešitev ovir za invalide - 2

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.