Revitalizacija Pušnikove domačije

Zaključeni projekt

Občina Žetale bo s tem projektom dokončno uredila v letu 2015 obnovljeno Pušnikovo domačijo, ki jo sestavljajo tipična haloška hiša, klet in gospodarsko poslopje. Domačijo že sedaj obiskujejo številni pohodniki, zato želijo obiskovalcem razen ogleda domačije ponuditi nekaj več. Načrtovana je ureditev podov v prostorih hiše ter tlakovanje prostorov s kamnom v skednju in hlevu. Istočasno se bodo prostori opremili z opremo, ki bo omogočala nastanitev 4-5 članske družine. V prostorih gospodarskega poslopja (hlev in skedenj) bodo uredili skupna ležišča ter namestili kabino za prhanje in umivalnik. Ker domačijo obdajajo zelo strma pobočja , bodo uredili tudi odvodnjavanje zalednih voda s kamnito muldo, da se prepreči propadanje objektov zaradi vlage.


Naziv projekta: Revitalizacija Pušnikove domačije
Prijavitelj: Občina Žetale
Skupna vrednost operacije: 54.960,00 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 38.291,80 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število obiskovalcev na območju 150
  • število obnovljenih kulturnih objektov, ki so v funkciji trženja 3

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.