Skupna kletarska oprema

Zaključeni projekt

Trije partnerji so se povezali z namenom nakupa skupne kletarske opreme. Z nakupom opreme si bodo na vinogradniških kmetijah olajšali delo pri proizvodnji in pridelavi vina ter prispevali k bistveno boljši kvaliteti pridelanih vin. V okviru operacije se bo kupil avtomatski naplavni filter, črpalka, flotator in inox posode z namenom uveljavitve ene blagovne znamke Sauvignon tris. Pod to blagovno znamko bodo ponujali vina na Ptujski Gori, v Vidovi kleti ter v lokalih, predstavili pa jo bodo tudi na salonu Sauvignon na Ptuju ter na tak način povečali število obiskovalcev v njihovih kleteh.

Naziv projekta: Skupna kletarska oprema
Prijavitelj: Franci Plajnšek
Partnerji: Šeruga Gorazd, Plavčak Stanislav
Skupna vrednost operacije: 16.573,62 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 11.249,56 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število ponudnikov na območju, ki uporablja enotno blagovno znamko in/ali je vključenih v lokalne samooskrbne verige 3
  • število obiskovalcev na območju 2934

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.