Skupna proizvodnja penin

Zaključen projekt

Namen operacije je: Večja konkurenčnost lokalne proizvodnje in samooskrba partnerjev in ožje okolice (partnerjev), izboljšanje kvalitete polnitve penin, prenos znanja (medsebojno sodelovanje pri proizvodnih postopkih), zmanjšanje stroškov proizvodnje ter večja konkurenčnost na tujih trgih, lažja premostitev neugodnih letnikov z večletnim skladiščenjem rezerv penečih vin, lažje zagotavljanje vira prihodkov mladih prevzemnikov.

Naziv projekta: Skupna proizvodnja penin
Prijavitelj: Slavka G. Junger
Partnerji: Jožef Šmigoc, Jurij Šmigoc
Skupna vrednost operacije: 21.038,40 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 14.902,20 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število skupnih objektov (trgovine, polnilnice, skladišča...) 1

Ukrep U4: Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.