Sokova domačija - nujna vzdrževalna dela na mlinu

Zaključeni projekt

Občina Gorišnica v okviru projekta obnavlja objekt, pomemben z vidika ohranjanja kulturne dediščine, saj ima tudi EŠD številko. Za namene ohranitve objekta, kot je bil zgrajen, se bo obnovila streha, predmeti v objektu (mlin) in objekt se bo očistil za namene ogledov. Prav zaradi tega želijo ohraniti kulturno vrednoto in jo postaviti na ogled turistom, ki si bodo lahko ogledali objekt in prikaz mletja moke na starinski način. Na območju občine bodo tako pridobili še eno turistično znamenitost, kar bo še povečalo turistično prepoznavnost in privlačnost občine.

Prijavitelj: Občina Gorišnica
Skupna vrednost operacije: 43.343,49 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 29.535,33 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
novo opremljen/posodobljen prostor - 1
novi produkt na območju - 1
obnovljeni objekt, ki je v funkciji trženja - 1
povečanje št. obiskovalcev - 100

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.