SWOT analiza


Območje smo analizirali  skozi SWOT analizo in glede na rezultate zaznali naslednje potrebe in izzive območja:
P1 Spodbujanje turističnega razvoja območja
P2 Krepitev položaja vinogradništva
P3 Revitalizacija objektov kulturne dediščine za namene trženja in trajnostnega turizma
P4 Reaktivacija zaraščenih površin s poudarkom na ekološkem kmetijstvu z namenom            ohranjanja območja Natura 2000
P5 krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo