Turistična destinacija Haloze

Zaključeni projekt

Občine z območja Haloz razvijajo skupno blagovno znamko Haloz, s katero želijo prodreti na širše trge. V turizmu je izrednega pomena povezovanje in postopna gradnja prepoznavnosti območja s povezovanjem ponudnikov, nastanitvenih kapacitet, prepoznavanjem in urejanjem dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa turistov. Del aktivnosti je namenjen pripoznanju skupnih točk in zmogljivosti občin, vodnikov, izobraževanje sommelierjev, drugi del aktivnosti pa se osredotoča na aktivno promocijo dejavnosti ponudnikov in spodbujanju njihovih zmogljivosti v skupno celoto. 

Cilji operacije: Vzpostavitev enotne blagovne znamke, ki bo preko promocije omogočala razvoj območja in nove delovna mesta ter spodbujanje razvoja samooskrbnih verig 

Ciljne skupine: vinogradniki, ponudniki namestitev, ponudniki kulinarike, turisti - pridelovalci vin so združeni v Vinarsko zadrugo, na kateri temelji ponudba vin; lastnike vikendov bodo povezali v skupno ponudbo razpršenih hotelov; skupaj z vini se povezujejo tudi gostišča in vinoteke, kje se vino trži.


Naziv operacije: Turistična destinacija Haloze

Prijavitelj: Občina Majšperk

Partnerji: Občina Zavrč, Občina Cirkulane, Občina Podlehnik, Občina Žetale

Skupna vrednost operacije: 177.333,54 EUR

Zaprošena vrednost ESRR: 118.676,16 EUR


Planirani kazalniki po zaključku operacije:

št. obiskovalcev 8000

15 uporabnikov enotne blagovne znamke


Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: