Varstvo okolja in ohranjanje narave

Zaključen projekt

Z očiščenjem zaraščenih površin, bodo le-te spet dane v kmetijsko uporabo, kar bo prispevalo k lepšemu in prijaznejšemu okolju. Takšno okolje pa omogoča razvoj turizma in ostalih dejavnosti. Z vstopom v ekološki način pridelave vrhunskega govejega mesa bodo te površine dobile še dodatno vrednost. Pri samem čiščenju površine se bodo izdelovale tudi treske za podkur in tako se bo vsa trda biomasa porabila. Skozi projekt se bo tako ustvarilo pogoje za novo delovno mesto v prihodnjih letih, ki bo omogočalo delo brezposelnemu iz ranljivih skupin.


Naziv projekta: Varstvo okolja in ohranjanje narave
Prijavitelj: Jernej Šmigoc s.p.
Skupna vrednost operacije: 92.964,00 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 49.999,80 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • površina zaraščenih površin, ki je bila očiščena in dana v kmetijsko rabo (v ha) 10 ha

Ukrep U6: Reaktivacija zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.