Vzpostavitev industrijsko rekreativnega območja Breg

Zaključeni projekt

Območje Breg je hitro rastoče naselje, v katerem se razvijajo različne dejavnosti. Ker prihaja do srečanj različnih skupin ljudi, je še posebej potrebno vzpostaviti skupno območje, kjer se bodo prenašala medgeneracijska znanja in izkušnje. Območje bodo uporabljali občani in obiskovalci v prostem času, otroci iz bližnjega vrtca, starostniki iz nastajajočega dnevnega centra za starejše občane in zaposleni iz okoliških podjetij za teambuildinge. Želja je uvesti raznovrstne dejavnosti, ki bodo zanimive tako za otroke, mlade, delavce ter starejše. Območje je atraktivno tudi za obiskovalce in predstavlja pomembno dopolnitev turistične ponudbe kraja.


Naziv projekta: Vzpostavitev industrijsko rekreativnega območja Breg
Prijavitelj: Občina Majšperk
Partnerji: Športno društvo Breg, Prostovoljno gasilsko društvo Majšperk - Breg
Skupna vrednost operacije: 19.970,48 EUR
Zaprošena vrednost EKSRP: 13.913,86 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
  • število novih produktov (proizvodi/storitve/oboje) 1

Ukrep U4: Vzpostavitev turistično rekreacijske infrastrukture in infrastrukture za opravljanje dejavnosti

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.