Z roko v roki za skupno prihodnost

Zaključen projekt

V operaciji želimo slediti prednostnim osem strategije razvoja 2014-2020 ter tako s svojim delom in organizacijo različnih aktivnosti prispevati k napredku družbe in okolja, v katerem delujemo in živimo. V naše aktivnosti želimo vključiti mlade in zainteresirane posameznike iz drugih ranljivih skupin (starejši, invalidi, ženske) iz več društev in zavodov, ker se zavedamo, da je v osnovi pogoj za skupno dobro in pozitiven izplen, skupno sodelovanje. Tako smo si v operaciji poleg spodbujanja podjetništva zadali, da storimo več tudi na področju povečanja dostopnosti in uporabe IKT tehnologij (medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja iz mladih na starejše), boljšemu stanju okolja in biotski raznovrstnosti (pomen skrbi za okolje in naš doprinos k temu), trajnemu razvoju (lokalna samooskrba), ohranjanju kulturne dediščine (tradicionalni običaji in prenos znanja s starejših na mlade), socialne vključenosti, solidarnosti in pomena družbene odgovornosti (prostovoljstvo), kreativnem in inovativnem razmišljanju, skrbi za zdrav življenjski slog in spodbujanje vseživljenjskega učenja. Z aktivnostmi, ki bodo izvedene želimo udeležencem omogočiti pridobitev različnih znanj in veščin, mladim omogočiti, da v prikazanih aktivnostih najdejo možnost za svojo poklicno pot, ustvarjalno razmišljanje, da spoznajo lokalne priložnosti in hkrati poudariti tudi temeljno vrednoto naše družbe-prostovoljstvo, ter jim tako omogočiti, da bodo aktivno vključeni v različna društva ter tudi na tovrsten način preprečiti odseljevanje mladih in povečati njihovo vključenost in možnost osebnega razvoja na tem področju.

Naziv projekta: Z roko v roki za skupno prihodnost

Prijavitelj: PGD Moškanjci

Skupna vrednost operacije: 17.828,11 EUR

Zaprošena vrednost EKSRP: 13.464,98 EUR


Doseženi kazalniki po zaključku operacije:

  • število učencev vključenih v podjetniške krožke in krožke, pri katerih sodelujejo lokalne organizacije v okviru svojih podmladkov 200


Ukrep U8: Programi za mlade iz Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.