Znanje za turistične ponudnike

Zaključen projekt

Opis investicije/projekta:

S pripravo in izvedbo izobraževanih programov in individualnih svetovanj za turistične ponudnike s celotnega območja LAS Haloze smo turističnim ponudnikom pomagali pri registraciji in zagonu dejavnosti in pri njihovem razvoju. Na ta način so se lahko aktivneje in lažje vključili v turistično ponudbo na območju Haloz.

Skupaj je bilo izvedenih 7 delavnic z različnimi delovnimi sklopi, ki so potekla na terenu pri turističnih ponudnikih kot primeri dobre prakse in izmenjavo izkušenj. Izvedeni so bili naslednji delovni sklopi:

- Analiza in evidentiranje obstoječih in potencialnih nastanitvenih kapacitet
- Zakonodajne podlage in rešitve za izvajanje dejavnosti nočitev
- Možnosti medsebojnega povezovanja v poslovne modele razpršenih hotelov
- Nastop na turističnem trgu skozi sodobne trženjske in rezervacijske sisteme
- Možnosti povezovanja v kratke dobavne verige proizvajalcev hrane in drugih storitvenih dejavnosti
- Razvojne spodbude za nastanitvene dejavnosti in primeri dobrih praks

Celoten program s predstavitvami se nahaja na povezavi tukaj.

Cilji operacije: 

S pridobljenim znanjem bodo turistični ponudniki lažje registrirali/zagnali in/ali razvili svojo dejavnost. Na ta način se bodo lažje vključili v turistično ponudbo na območju Haloz.

Ciljne skupine: 

Turistični ponudniki s celotnega območja LAS Haloze bodo imeli možnost, da se vključijo v različne oblike izobraževanja ali individualnega svetovanja, ki bodo pomagala pri registraciji in/ali razvoju dejavnosti.

Skupna vrednost operacije: 14.088,24 EUR
Zaprošena vrednost ESRR: 9.238,19 EUR

Doseženi kazalniki po zaključku operacije: 
št. udeležencev 40
uporabnikov enotne blagovne znamke 10

Ukrep U3: Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige iz Strategije lokalnega razvoja  za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020


Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 
www.eu-skladi.si