Skupščina LAS Haloze, 21.3.2016

V ponedeljek, 21.3.2016 je potekala Skupščina LAS Haloze v prostorih Občine Žetale.
Dnevni red, ki ga je skupščina obravnavala:
 1. Pregled potrebnih dopolnitev/razjasnitev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 glede na poziv, ki smo ga prejeli s strani ocenjevalne komisije CLLD
 2. Razprava in potrditev sprememb aktov, postopkov, strategije LAS Haloze
 3. Razno

Skupščina je potrdila potrebne spremembe, ki jih bo vodilni partner PRJ Halo izvedel v dokumentih LAS Haloze, v skladu s potrebnimi dopolnitvami, ki so bile poslane s strani ocenjevalne komisije CLLD.