Vzpostavitev partnerstva za inovativen turistični produkt Haloz

V ponedeljek, 4.7.2016, je bila v prostorih občine Majšperk delavnica na temo razvoja inovativnih turističnih produktov na področju Haloz. Delavnica je bila povezana z javnim razpisom »Razvoj novih in inovativnih produktov in storitev turističnega gospodarstva (2016-2018)«, ki ga je dne 10.06.2016 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Na sestanku je Pozama z.o.o. najavila in bila identificirana kot prijavitelj oz. nosilec za projekt kolesarskih in pohodniških poti po Halozah. V projektu želijo povezati že obstoječe pohodniške in kolesarske poti ter lokalno ponudbo ob teh poteh, s poudarkom na digitalnem trženju te turistične ponudbe. 

Vabimo vas na delovni sestanek, ki bo v petek, 22.7.2016 ob 17.00 uri na posestvu zadruge Pozama z.o.o., Trdobojci 37, 2285 Zg. Leskovec 

Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.