Delovanje LAS Haloze med 2014 in 2020

Vodilni partner LAS Haloze - PRJ Halo je v torek, 26.5.2020 ob 9. uri za medije in za zainteresirano javnost pripravil predstavitveno video konferenco o delovanju LAS Haloze v obdobju 2014-2020, na kateri so bili predstavljeni rezultati doseganja ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze in razvojne usmeritve v sklopu Partnerstva za razvoj Haloz. 

Ogledate si lahko predstavitev z video konference 
in sporočilo za javnost.