Leader za mlade

Program CLLD/LEADER v sklopu evropskega leta mladih, 10. maja 2022, ob 10. uri organizira spletni dogodek namenjen mladim na podeželju - društvom mladih in mladinskim organizacijam, ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja. 

Na spletnem dogodku bo potekala predstavitev: 
- pristopa LEADER za mlade,
- dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine in izvedenih projektov za mlade,
- možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 - možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER in
- možnost za odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.

Več o dogodku najdete na povezavi.

Vabljeni.