Skupna seja članov organov LAS Haloze za mandat 2019-2021 in mandat 2021-2023

V sredo, 20. 4. 2022 smo na Janškem Vrhu izvedli skupno sejo članov organov LAS Haloze upravnega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023, nadzornega odbora mandat 2019-2021 in 2021-2023 in ocenjevalne komisije mandat 2019-2021.

V preteklih dveh letih so vsi organi LAS Haloze opravili vse potrebne naloge, kljub epidemiji. Večino sej smo opravili preko spleta, dobro in pravočasno.

V marcu smo izvedli volitve in izvolili nove člane organov LAS Haloze.

Na skupni seji je bila izvedena konstitutivna seja upravnega odbora in nadzornega odbora v novi sestavi. Podano je bilo poročilo o delu v preteklih dveh letih; seznanili smo se z okvirno časovnico za novo programsko obdobje.

Vsi prisotni so izrazili svoje mnenje o delu v preteklem mandatu, ali o izvedenih projektih, opozorili na nekatere težave in predlagali izboljšave v prihodnje.

Ob zaključku srečanja smo se seznanili s projektom dobre prakse: Vzpostavitev restavracije Janževina, in okušali odlično lokalno kulinariko.

Več utrinkov najdete tukaj.