Delovno srečanje javnega sektorja LAS Haloze in RRA Podravje - Maribor


V sredo, 29.5.2024 je na gradu Borl potekalo delovno srečanje z župani občin na območju LAS Haloze in vodstvom Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor. Prisotne je v uvodu nagovorila županja Občine Cirkulane Antonija Žumbar. Na srečanju je direktorica RRA Podravje - Maribor, Nataša Ritonija predstavila izvajanje trenutnih aktivnosti na področju regionalnega razvoja s poudarkom na aktivnostih razvoja turizma. V nadaljevanju sta Karmen Razlag in Tanja Šrečkovič Bolšec predstavili izvajanje skupnega projekta destinacija Štajerska in možnosti umestitve destinacije Haloze med perspektivne turistične destinacije. 

V nadaljevanju sta predstavnik vodilnega partnerja LAS Haloze, Jernej Golc in predsednik LAS Haloze Gorazd Šeruga predstavila, ukrepe iz Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze. V razpravi so župani in predstavniki lokalnih skupnosti, Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk podarili in izpostavili naslednja področja, ki bi jih želeli realizirati na terenu v sklopu regionalne razvojne usmeritve in progama: Postopki prostorskega načrtovanja, ki upoštevajo posebne značilnosti poseljenosti podeželja z razpršenimi gradnjami, izgradnja optičnega omrežja, ki je trenutno v celoti zaustavljena, ureditev plovnosti po spodnjem delu struge reke Drave z ureditvijo vstopno izstopnih mest, umestitev kolesarske mreže na relaciji Zavrč-Cirkulane-Videm-Podlehnik-Žetale-Rogatec, nadaljevanje investicije v razgledno teraso na gradu Borl ter razširitev podjetniškega inkubatorja v Podlehniku v tehnološki center za vinarje iz Haloz. Poudarili so, da je območje Haloz skladno z zakonodajo spada v obmejna problemska območja in gorska območja kar so posebej izpostavili, da je potrebno upoštevati pri načrtovanju kakor izvajanju regionalnega razvojnega programa. Sprejeti sklepi in zaključki bodo posredovani na posamezna resorna ministrstva. 

Ob zaključku srečanja je v.d. direktorica Monika Klinc predstavila možnosti uporabe prostorov gradu Borl za protokolarne namene ter usmeritev delovanja Javnega zavoda Belana k razvoju trajnostnega turizma in ponudbo lokalnih produktov iz Haloz s poudarkom na produktih iz različnih shem kakovosti. Tako je bila predstavljena pogostitev, ki je po predhodnem dogovoru možna na gradu Borl in v celoti vsebuje lokalne proizvode iz območja Haloz: sokovi, penine in vina z zaščitenim geografskim poreklom. Kozje sire in namaze zajamčena tradicionalna posebnost in seneno - pridelano brez silaže in brez GSO. Suhomesnate izdelke od rejcev, ki pasejo živali na strmih suhih traviščih v Halozah ter tradicionalna haloška gibanica in oprešak prisotni so se lahko tudi posladkali s sezonskimi sladkimi jagodami, ki so zrasle in dozorele na ilovnati haloški zemlji.