Razvoj kmetijstva in napredek na območjih OMD za kmetovanje


V sklopu 37. tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja bo v ponedeljek, 28.11.2022 od 15, ure naprej predstavljena tematika razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki (kamor spadajo tudi gorska območja) za kmetovanje. 

Srečanje poteka sicer na Bledu možno pa bo spremljaje preko video povezave. Potrebne so predhodne prijave na povezavi tukaj

Celoten program je dosegljiv tukaj

Program na tematiko razvoja kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki: 

15:00 Gorska območja - značilnosti in politike gorskih območij / Andreja Borec, red. prof. Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 

15:20 Spodbujevalni ukrepi za OMD v Sloveniji in njihovi učinki / Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije 

15:40 Posodobitev in nadgradnja metodologije za točkovanje kmetij v OMD / Silvester Kranjec, MKGP

16:00 Varovanje domačih živali pred napadi velikih zveri / Anton Zavodnik, KGZS - Zavod LJ 

16:10 Ohranitev in vzpostavitev suhih travišč na OMD območjih / Peter Pribožič, KGZS - Zavod PT s sodelavci JSKS 

16.20 Varna raba kmetijske tehnike na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo / Martin Mavsar, KGZS - Zavod NM

16.30 Vinogradništvo na OMD območjih in delo JSKS / Mojca Mavrič Štrukelj, KGZS - Zavod NG s sodelavci JSKS 

16.40 Izziv OMD kmetij pri koriščenju sredstev iz investicijskih razpisov / Marjana Avberšek, KGZS - Zavod CE , Mira Kambič Štukelj, KGZS - Zavod NM s sodelavci JSKS 

16:50 Pristopi k prenosu znanja na OMD / Ana Novak, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

17:00 Izzivi učinkovitega delovanja javne službe kmetijskega svetovanja / Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS