Primer dobre prakse iz Avstrije "Kmet uči kmeta"

Konec oktobra je delovna skupina (Evropskega inovacijskega partnerstva) EIP - Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč sodelovala na delavnici pod nazivom "Kmet uči kmeta", ki je potekala v Kloster Wernberg. V Avstriji je leta 1951 bilo 432.848 kmetij, ki so povprečno obdelovale 9,4 ha zemljišč. Leta 2016 pa le 162.018 kmetij, ki so povprečne velikosti 19,7 ha. V tem času imajo v Avstriji 877.016 ha manj kmetijskih zemljišč, kot leta 1951. 

Kako se v Avstriji lotevajo reševanja teh izzivov ? Enega od primerov je predstavil Sebastian, ki ima v najemu in upravljanju zemljišča od Kloster Wernberg. Več info je dosegljivo na www.vielfalt-am-betrieb.at