Kultura

Pomemben prikaz kulture v preteklosti v Halozah so etnološke zbirke, ki zajemajo razne zbirke in muzeje. Ti prikazujejo kakšno je bilo življenje v Halozah v preteklosti in so pomemben element ohranjanja te kulturne dediščine v prihodnosti.Danes na območju Haloz deluje vrsta društev, ki organizirajo številne prireditve, med katerimi so mnoge že tradicionalne. Z organizacijo različnih prireditev, tečajev, študijskih krožkov se v družabno in kulturno življenje na območju Haloz vključujejo tudi podjetja, obrtniki, kmetje, idr. Društva so skozi zgodovino vplivala na razvoj okolice in samega kraja s svojimi dejavnostmi.