Nevladne organizacije

Nevladne organizacije so organizacije, ki so nastale na lastno pobudo posameznikov in delujejo neodvisno od države, njihove glavne značilnosti pa so, da delujejo neprofitno, večinoma prostovoljno in imajo neko obliko pravne osebe. Med nevladne organizacije v Sloveniji spadajo društva, zavodi in ustanove. V haloških občinah je zelo veliko registriranih društev, nekaj je tudi zavodov in tudi ena ustanova.
Nevladne organizacije skrbijo predvsem za kulturno in družbeno življenje prebivalcev območja, saj se prebivalci v različnih društvih povezujejo in na ta način bogatijo kulturo območja in lastna življenja.