Podjetništvo

Podjetništvo je gonilna sila razvoja nekega območja in bolj kot so podjetni prebivalci, večji napredek območja je zaznati. Območje LAS Haloze ima na tem področju še velike potenciale razvoja, zato bomo v programskem obdobju 2014-2020 podpirali podjetništvo in podjetniško razmišljanje prebivalcev v vseh možnih panogah, saj se nam zdi pomembno, da na območju ustvarimo čim več delovnih mest, ki bodo omogočala prebivalcem kakovostno življenje in nadaljnji razvoj območja.
Postavka, ki je dober kazalec razvoja podjetništva na območju LAS Haloze, je število podjetij na 1000 prebivalcev. Ta kazalec nam kaže, da se iz leta v leto povečuje število podjetij, vendar kot je razvidno iz tabele, smo še vedno dosti pod povprečjem Slovenije.Tudi glede dodane vrednosti na zaposlenega in stroškov plač na zaposlenega, gospodarske družbe na območju LAS Haloze v letu 2014 precej zaostajajo za povprečjem Slovenije.