2. dec. 2016

Kreirani so ukrepi za ohranjanje in trženje kulturne dediščine na območju HalozDelovna skupina za kulturno dediščino Haloz se je na zadnji novembrski večer srečala že tretjič. V kulturni dvorani v Zavrču se je zbralo dobrih dvajset ljudi z raznolikimi idejami, a z enotnim spoštovanjem do kulturne dediščine.

Skozi delovno srečanje smo se podrobneje seznanili s popisom kulturne dediščine na območju Haloz, smernicami za interpretacijo in upravljanje s kulturno dediščino ter možnimi viri financiranja.
V Delovni skupini smo mnenja, da je enoti kulturne dediščine ob ohranitvenem faktorju potrebno dodati funkcijo, saj lahko na tak način enote nepremične, premične in nesnovne dediščine dlje časa služijo svojemu namenu. S ciljno usmeritvijo se tudi lažje aktivirajo razvojni potenciali kulturne dediščine.
Razvojne potenciale kulturne dediščine želimo aktivirati na ekonomskem, socialnem, okoljskem in kulturnem področju, pri čemer je prvi korak definiranje osnovnih ukrepov Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz. Delavnica ob koncu delovnega srečanja je bila namenjena prav temu – kreiranju ukrepov. Med 24-imi predlogi ukrepov smo skozi razpravo izbrali pet takih, ki so se nam zdeli najpomembnejši.

Izluščeni ukrepi bodo dopolnjevali model poslovanja s kulturno dediščino, znotraj katerega se bo zainteresirani upravljavec enote s kulturno dediščino lahko razvrstil v tri različne razvojne faze. Tako ukrepi kot model poslovanja sta pomemben sestavni del Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz, temeljnega dokumenta Delovne skupine za kulturno dediščino Haloz, ki bo predvidoma zaključen do konca leta 2016.

Podrobnejši opis delovnega srečanja najdete tukaj.
21. nov. 2016

Delovno srečanje za vzpostavitev modela za interpretacijo kulturne dediščine na območju Haloz


Vabimo vas na srečanje na temo ohranjanja in trženja kulturne dediščine, ki bo

v sredo, 30. novembra 2016 ob 17. uri
v Kulturni dvorani Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč.

Namen srečanja je, da podrobneje predstavimo delovno verzijo Modela za interpretacijo kulturne dediščine Haloz in popis kulturne dediščine Haloz. Na podlagi predstavljenega bomo na delavnici skupaj izluščili ustrezne ukrepe za ohranjanje in trženje enot kulturne dediščine na območju Haloz.

Celotno vabilo najdete tukaj.

V zloženki "Interpretacija kulturne dediščine na območju Haloz: kako uspešno upravljati z enotami kulturne dediščine" najdete več podrobnosti.

Zaradi lažje organizacije in izvedbe srečanja vas prosimo, da se predhodno prijavite na telefonski številki 02 795 32 00 ali na elektronski naslov info@halo.si.


24. okt. 2016

Martinovanje Haloze 2016

V vinogradih listje že rumeni in klopotci so več ali manj že odklopotali svojo pesem, kar pomeni, da se bliža čas martinovanja, ko "svet Martin iz mošta  naredi vin". Takrat kmetije povabijo svoje delavce, poslovne partnerje in kupce v kleti, da skupaj ocenijo uspešnost letnika.

Bliža se torej največji vinogradniški praznik, ki ga v vinorodnih Halozah zelo cenimo. Martinovo bo tudi letos pospremilo obilo dogajanja: med 4. in 13. novembrom se bo namreč zvrstilo več kot 20 dogodkov.
Udeležili se boste lahko odprtih kleti vinogradniških kmetij, videli pospravilo klopotca, blagoslov in krst mošta, se podali na Martinov pohod ali pa preprosto uživali ob kulinaričnih dobrotah in domači kapljici. Za vse to so zaslužni vinogradniki, gostinci, člani turističnih in drugih društev ter lokalnih skupnosti na območju Haloz, ki ponosno ohranjajo ta prelep običaj Martinovanja. V tem času Haloze po zidanicah in kleteh zaživijo, iz vinogradov se pospravijo klopotci, ob vinskih sodih pa se sklenejo prve pogodbe s kupci za vino letnika 2016.

Sporočilo za javnost Martinovanje Haloze 2016

Organizatorji dogodkov so letos pripravili pester in bogat program martinovanja po Halozah, ki se osredotoča predvsem na ohranjanje martinovanja kot najpomembnejšega praznika za vinogradniške kmetije. Vinogradniki so tesno povezani s pokrajino Haloz, tukaj se vzpostavi pristen odnos do vina in pokrajine, kjer raste vinska trta; ljudem pa dokaj zahtevna in težka pridelava grozdja in proizvodnja vina predstavlja vir dohodka za preživetje v teh lepih krajih.

Vljudno vas vabimo, da si podrobneje pogledate priložen program prireditev v sklopu Martinovanja Haloze 2016 ali obiščete spletno stran www.martinovanje.haloze.org in s svojim obiskom prispevate k ohranjanju tega lepega običaja v Halozah.

11. okt. 2016

Vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine

V okviru LAS Haloze sestavljamo temeljni dokument za interpretacijo in predstavitev kulturne dediščine v Halozah. Dokument bo vseboval smernice upravljanja s kulturno dediščino in pomožne ukrepe za realizacijo ter bo del Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.
Živimo na območju, ki je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino. Le-ta nas povezuje in je pomemben gradnik skupne haloške identitete. Pravilna interpretacija in predstavitev je del splošnega procesa za ohranjanje kulturne dediščine ter je lahko gonilo lokalnega razvoja. Potencial kulturne dediščine v lokalnem razvoju do sedaj ni bil dovolj izkoriščen.

V ta namen je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za kulturno dediščino Haloz. Prvo srečanje je potekalo 9. oktobra 2015 v Podlehniku v obliki delavnice. Številčna udeležba je potrdila, da je zanimanje za kulturno dediščino in z njo povezan lokalni razvoj visoko. Naslednji sestanek je bil 21. septembra 2016 v Cirkulanah. Predstavljeni so bili aktualni razpisi v povezavi s kulturno dediščino ter predlog modela razvoja interpretacije kulturne dediščine, v razpravi pa so udeleženci podali različna mnenja in predloge glede razvoja in obnove kulturne dediščine v Halozah. V zapisnik so bili vključeni že prvi sklepi.

Glavni sklep se je dotikal obstoječega popisa kulturne dediščine, dognali smo, da je popis potreben dopolnitev in sprememb. Za pomoč smo se obrnili na občine. Z dopisom smo v pregled in popravek poslali obstoječe sezname objektov z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole iz Registra nepremične kulturne dediščine.

V kratkem bo omogočen tudi spletni sistem za vključitev v popis.

Zainteresirani lastniki objektov kulturne dediščine in drugi, ki želite aktivno sodelovati v Delovni skupini za kulturno dediščino na območju Haloz, se lahko prostovoljno vpišete v seznam članov.

V prilogi sta dve anketi, s katerima se vključite v delovno skupino.
V prvi anketi lahko opišete objekt, ki ga imate v mislih za ohranitev oz. obnovo in pri čem bi potrebovali pomoč.
V drugi anketi lahko označite, na kateri razpis imate v naslednjih šestih mesecih namen kandidirati.

S temi podatki bomo lažje oblikovali vsebino naslednjih sestankov.

Vabljeni k sodelovanju!

27. sep. 2016

Tiskovna konferenca o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 27.9.2016 v sodelovanju z lokalnimi deležniki, ki so bili vključeni v vladno delovno skupino za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, organiziralo tiskovno konferenco na Vidmu pri Ptuju.

Delovna skupina je za izhodišče delovanja postavila dva cilja in sicer
- Zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah
- Nova delovna mesta za mlade na območju Haloz
Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP in v letu 2015 vodja omenjene vladne skupine, je predstavila ukrepe MKGP. Rezultati kažejo, da so se nekateri ukrepi na podlagi predlogov omenjene vladne skupine spremenili, kar se na območju Haloz kaže v povečanem številu vključitev v ukrepe v letu 2016 napram letu 2015. Povečala pa se je tudi višina izplačil v letu 2016 napram letu 2015. Nekateri od spremenjenih ali novih ukrepov pa se bodo začeli izvajati šele v letu 2017, kar bo še izboljšalo položaj nekaterih kmetij.

Andrej Rebernišek, direktor KGZS zavoda Ptuj, je predstavil lokalni del omenjene vladne delovne skupine, ki je delovala v letu 2015. Podrobno je predstavil način dela skupine in začetno študijo, ki je bila izhodišče za korekcijo nekaterih ukrepov ter uvedbo novih.

Jernej Golc, direktor PRJ HALO podeželsko razvojno jedro, je izpostavil, da so za spreminjanje podjetniške kulture v Halozah potrebni številni usklajeni ukrepi, da bi se doseglo spremembe, ki pa lahko trajajo vsaj eno generacijo. Že izvedene aktivnosti v preteklosti so sestavni del omenjene generacije. PRJ Halo podeželsko razvojno jedro je sestavni del podpornega okolja za razvoj podjetništva na območju Haloz, ki izvaja program Lokalne razvojne strategije LAS Haloze in program VEM točke.Projekt LIFE TO GRASLANDS, ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM neposredno vpliva na rezultate ukrepov, ki jih izvaja tudi MKGP. V okviru projekta je predvideno očiščenje 45 ha zaraščenih površin in vzpostavitev rabe suhih travišč. Prav tako predvideva zasaditev 40 ha ekstenzivnih sadovnjakov. V obdobju do leta 2020 vzpostavitev trajnega kmetijskega upravljanja na 180 ha površin, ki bo ugodno vplivalo na ohranjanje habitatnega tipa suhih travišč. Rezultati spremljanje in analiza programa upravljanja habitatnega tipa suhih travišč na območju Haloz bodo lahko podlaga za verificiranje in pripravo ustreznih podpornih ukrepov za naslednje programsko obdobje za omenjeni habitatni tip. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave. Za območje Haloz sta partnerja KGZS zavod Ptuj in PRJ HALO.


Sporočilo za javnost MKGP je dosegljivo tukaj.
Poročilo o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze je dosegljivo
tukaj.

Več utrinkov s tiskovne konference si lahko ogledate tukaj.


26. sep. 2016

Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki


V sklopu dogodkov Evropske kulturne dediščine 2016 se bo po Sloveniji konec septembra in v začetku oktobra odvijalo več dogodkov, med njimi tudi

Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki,


ki bo v petek, 30. septembra 2016 v okolici gradu Borl med 10. in 12. uro.


V sklopu dogodka bomo spoznavali kulturno dediščino, povezano s travišči/travniki v Halozah.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Več o projektu Life to Grasslands pa lahko preberete na spletni strani.


Lepo vabljeni!

14. sep. 2016

Delovni sestanek za vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine na območju Haloz

Vabimo vas na sestanek, na temo ohranjanja kulturne dediščine, ki bo

v sredo, 21.9.2016 ob 17.00 uri
v prostorih PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Namen sestanka je, da vam podrobneje predstavimo možne vire financiranja, ki zajemajo ohranjanje kulturne dediščine in da skupaj kreiramo in razvijamo ideje o ohranjanju in trženju objektov kulturne dediščine skozi trajnostni turizem.Celotno vabilo najdete tukaj.

Za morebitna vprašanja in prijavo na sestanek pokličite na 02 795 32 00 ali pišite na info@halo.si.