Zadnji rok za ureditev članstva pred volitvami v organe LAS Haloze

Ker so pred nami volitve v organe LAS Haloze, vas obveščamo, da imajo pravico voliti in biti voljeni samo člani LAS Haloze.
Pozivamo vas, da v kolikor še niste uredili svojega članstva, da to uredite do 23.11.2017 do 10. ure, ker bo imel na ta dan upravni odbor sestanek in bo potrdil seznam članov z urejenim statusom, na podlagi katerega se bo potem začel volilni postopek.
V kolikor še kdo želi postati član LAS Haloze, še lahko do tega datuma odda pristopno izjavo z dokazili, da izpolnjuje pogoje za članstvo s tem pridobi volilno pravico in možnost kandidiranja v organe LAS Haloze.

Skladno s 3. točko Pogodbe o ustanovitvi lokalnega javno zasebnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Haloze lahko postane član LAS Haloze:
- polnoletna fizična oseba, ki ima stalno prebivališče na območju LAS
- pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS
- pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LAS
- pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LAS
Prav tako je potrebno sproti javljati korigirane podatke, če so se le-ti spremenili (potrebno je poslati novo pristopno izjavo z novimi podatki).
Član LAS Haloze postanete po potrditvi pristopne izjave s strani upravnega odbora LAS Haloze.

Za morebitna vprašanja glede članstva lahko pokličete na 02 795 32 00 ali se obrnete na elektronski naslov las.haloze@halo.si.

Dopis članom LAS Haloze si lahko preberete TUKAJ.

Predstavitve javnega razpisa za podukrep 6.3 - Pomoč majhnim kmetijam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. 

Več informacij o javnem  razpisu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Za predstavitev ukrepa in več informacij o možnosti prijave, bodo organizirane predstavitve, ki bodo:
- v sredo, 8.11.2017 ob 10. uri v dvorani KGZS Zavoda Ptuj 
(Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj) - VABILO

- v torek, 14.11.2018 ob 17. uri v prostorih Občine Podlehnik
(Podlehnik 9, 2286 Podlehnik - VABILO

-----Na predstavitvi v Podlehniku so bili predstavljeni naslednji aktualni razpisi za male kmetije na območju Haloz. 
Življenje traviščem - LIFE TO GRASSLANDS
Uredba za odpravo zaraščanja - MKGP
Ukrep U6 pri LAS Haloze
Javni razpis za male kmetije, Ukrep 6.3 - MKGP
Predstavitev ukrepov za male kmetije v Halozah - Jernej Golc, PRJ Halo (*.pdf)
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij - Felicita Domiter, KGZ Ptuj (*.pdf)

Razvojne priložnosti v Halozah


Po seji skupščine LAS Haloze, ki je potekala v sredo, 11.10.2017, so bile prisotnim predstavljene razvojne priložnosti v Halozah iz različnih področij. Predvsem je bilo predstavljeno vsako izmed področij z vidika dosedanjega razvoja in kakšne so možnosti razvoja v prihodnje ter kakšni so finančni viri, ki jih lahko izkoristimo.

Področja, ki so bila predstavljena:
- kulturna dediščina,
- turizem,
- vinogradništvo
- zmanjševanje zaraščenih površin v Halozah in ukrepi za majhne kmetije

Predstavitve:

- Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja 

Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« 

Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah 

 - Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze)


Skupščina potrdila 6 operacij iz Javnega poziva - EKSRP - junij 2017Skupščina LAS Haloze, ki je zasedala v sredo, 11.10.2017 v Žetalah, je potrdila 6 operacij za sofinanciranje v skupni vrednosti 198.994,52 € in še dodatno 1 operacijo na rezervno listo iz sklada EKSRP, Skupno je na Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - EKSRP - junij 2017 prispelo 9 vlog .

Potrjene operacije bo vodilni partner v naslednjih dneh posredoval na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo dokončno potrdila operacije.

Potrjene so bile naslednje operacije:
-  Revitalizacija Vukove domačije - prijavitelj Občina Žetale
-  Adaptacija domačije Kočer  - prijavitelj Občina Videm
-  Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora - prijavitelj Občina Majšperk
-  Medgeneracijski izzivi - prijavitelj OŠ Žetale
-  Veseličeva klet dobrih okusov - prijavitelj Martin Težak s.p.
-  Obnova Gočlove domačije - prijavitelj Janez Horvat

Več o Javnem pozivu - EKSRP - junij 2017 in o potrjenih operacijah lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev potrjenih operacij je TUKAJ.
Skupščina LAS Haloze
Vabimo vas, da se udeležite skupščine LAS Haloze
ki bo v sredo, 11.10.2017 ob 17.30 uri
v Kulturni dvorani v Žetalah.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo nadzornega odbora o morebitnih pritožbah in odločanje skupščine o pritožbah
3. Potrjevanje projektov iz JP EKSRP – junij 2017
4. Potrjevanje spremembe Volilnega postopka LAS Haloze

Predviden odmor 5-10 minut

5. Možnosti sodelovanja v Evropskem letu kulturne dediščine 2018 in možni viri financiranja (delovna skupina za interpretacijo kulturne dediščine pri LAS Haloze)
6. Predstavitev dokumenta »Turistična destinacija Haloze, ki predstavlja tako za Slovenijo kakor za prebivalce v Halozah možen razvojni potencial« (delovna skupina za razvoj turizma pri LAS Haloze)
7. Predstavitev izvajanja modela ukrepov za razvoj vinogradništva v Halozah (delovna skupina za vinogradništvo pri LAS Haloze)
8. Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah (LIFE TO GRASSLANDS, Uredba za odpravljanje zaraščanja, Uredba za razvoj malih kmetij, Ukrep U6 pri LAS Haloze) – Delovna skupina za razvoj Haloz
9. Razno

Vabilo je dosegljivo TUKAJ.

Javna razprava o spremembi volilnega postopka pri LAS Haloze


Vabimo vas na delavnico na temo 
Spremembe volilnih postopkov pri LAS Haloze,
ki bo  v petek, 6.10.2017 ob 11. uri
v prostorih klubske sobe Občine Videm.


Vabilo na delavnico najdete TUKAJ.

Predlog volilnega postopka pri LAS Haloze lahko pogledate TUKAJ.

Prenovljeni dokument je na novo strukturiran in zajema: Splošne določbe, kandidacijski postopek, volilni postopek, postopek izbire in potrjevanja predsednika, UO, NO in podpredsednika, postopek razrešitve članov UO, NO in predsednika, kriterije za izbiro članov.

V skladu s spremembo Uredbe CLLD in prejetimi predlogi s strani članov LAS Haloze za spremembo volilnih postopkov pri LAS Haloze organiziramo javno razpravo prenovljenega volilnega postopka za način izbire, potrjevanja, imenovanja, razreševanja članov oziroma predstavnikov, vključno s kriteriji za izbor teh članov pri LAS Haloze, ker konec leta 2017 poteče dve letni mandat organom LAS Haloze.

Vinogradniki iz Haloz prejeli priznanja na sejmu AGRA 2017

Vina iz Haloz so bila ponovno uspešna na odprtem državnem ocenjevanju vin »Vino Slovenija Gornja Radgona 2017«. V torek, 29. 8. 2017 je na sejmu AGRA v Gornji Radgoni potekala podelitev priznanj za najboljša vina. Letos je bilo že 43. podeljevanje priznanj s državnega ocenjevanja vin »Vino Slovenija Gornja Radgona«. Tudi haloški vinarji so se odlično odrezali in si prisvojili 2 zlati medalji in 17 srebrnih.

Prvak Vinsko turistične ceste VTC 11 Haloze je Chardoonay, polsuho, letnik 2015, Turizem Pungračič iz Drenovaca pri Zavrču.

ZLATE MEDALJE:
Sauvignon P.T, polsladko, 2016., Vinogradništvo Gorjup
Chardonnay, polsuho, 2015, Turizem Pungračič

SREBRNE MEDALJE:
Chardonnay, polsuho, 2015, Kmetija - AS Arnečič
Chardonnay, polsuho, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Traminec, polsladko, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sauvignon, polsuho, 2016, Vinogradništvo Ivan Kramer
Sivi pinot, polsladko, 2016, Vina Zavec
Penina brut classic, Vina Zavec
Laški rizling,  polsuho, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Šipon, polsuho, 2015, Vinarstvo Šmigoc
Sivi pinot, polsuho, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Chardonnay, polsladko, 2016, Vinarstvo Šmigoc
Laški rizling PT, polsladko, 2016, Vinogradništvo Gorjup
Laški rizling, suho, 2015, Vinogradništvo Gorjup
Traminec, polsuho, 2016,  Vinogradništvo Plajnšek
Rumeni muškat, polsladko, 2016,  Vinogradništvo Žumbar
Rumeni muškat, polsuho, 2015, Turizem Pungračič

Čestitke ob osvojenih medaljah sta jim izrekla tudi Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije mag. Dejan Židan.

Utrinki s podelitve so tukaj.Mesarija Kokol iz Dolan pri Cirkulanah pa je pridobila letos za svoje izdelke dve zlati, dve srebrni in eno bronasto medaljo.

ZALATE MEDALJE:
Domača suha klobasa brez adetivov,
Domača šunkarica s poprovim oljem

SREBRNE MEDALJE:
Pečena tunka iz zaseke
Haloška slaninska klobasa

BRONASTE MEDALJE:
Domača prekajena klobasa