Predstavitev rezi visokodebelnih dreves in projekta LIFE to Grasslands

Zavod RS za varstvo narave in KGZS Zavod Ptuj vabita na delavnici s predstavitvijo rezi visokodebelnih dreves in projekta LIFE to Grasslands, ki bosta potekali

v četrtek, 23.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Lončarič v Majšperku (Jelovice 16, 2322 Majšperk)

 in 

v petek, 24.3.2017 ob 10. uri na kmetiji Jožeta Vovka v Makolah (Stari grad 83, 2321 Makole)


Praktičen prikaz rezi visokodebelnih dreves bo opravil strokovni sodelavec Srečko Rajh ing. agr. iz KGZS Zavoda Ptuj, Kmetijska svetovalna služba.


Vabilo na delavnico v Majšperku

Vabilo na delavnico v Makolah


Predstavitev prioritet LAS Haloze PS SMCV sklopu obiska Poslanske skupine SMC v Sp. Podravju in Halozah 13.3.2017 so se nekateri poslanci srečali tudi z delovno skupino za razvoj Haloz.
V okviru sestanka na KGZ Ptuj je Franc Mlakar, predsednik LAS Haloze, predstavil ključne deležnike razvoja v Halozah in pomen turizma za območje LAS Haloze.
Jernej Golc, direktor PRJ HALO, ki je vodilni partner LAS Haloze, je predstavil še druge prioritete območja LAS Haloze, ki so si jih člani zadali za obdobje do 2020.Javna predstavitev Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politikeMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vas vabita na javno predstavitev strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike, 

ki bo v ponedeljek, 20.3.2017 ob 14. uri v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj 
(Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj).


Strokovno podlago je izdelala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in podjetjem Miha Juhart, svetovanje, s. p., in podaja tri modele pravnega urejanja področja kmetijske zemljiške politike.

Celotno vabilo najdete TUKAJ.

Več o predlaganih modelih lahko preberete TUKAJ.

Celotno gradivo strokovne skupine pa je objavljeno na spletni strani MKGP.

Začetek posvetovanja o prihodnosti skupne kmetijske politike

Skupna kmetijska politika (SKP) se je oblikovala leta 1962 s ciljem, da bi ljudem omogočila kakovostno in cenovno  dostopno hrano, kakor tudi da bi kmetovalci s svojim delom lahko zaslužili za dostojno življenje. V vseh teh letih, nazadnje z reformo leta 2013, si je EU prizadevala prilagoditi SKP spreminjajočim se potrebam družbe ter novim izzivom kmetijstva in podeželskih območij, povezanim s trajnostno naravnanostjo in odgovornim odnosom do okolja.

Od zadnje reforme leta 2013 se SKP sooča z novimi izzivi, kot so negotovost na trgu, padajoče cene ter nove mednarodne zaveze o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju. Posodobitev politike je nujna, da bi zmanjšali upravno breme ter povečali njen prispevek k političnim prednostnim nalogam Komisije, ciljem trajnostnega razvoja in pariškemu podnebnemu sporazumu.

Z javnim posvetovanjem Evropska komisija tako vključuje v dialog o prihodnosti SKP po letu 2020 tudi vso zainteresirano javnost. Za ta namen je na spletni strani Evropske komisije pripravljen vprašalnik . Javno posvetovanje bo potekalo 12 tednov in se zaključilo 2. 5. 2017.

Predavanje Neposredna plačila 2017 in predstavitev projekta LIFE Haloze

KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in Zavod RS za varstvo narave Maribor organizirata predavanji, na katerih bo predstavljeno:
- novosti in predstavitev ukrepa kmetijske politike, aktualni in planirani razpisi v letu 2017, uveljavljanje škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe ter predstavitev uredbe o krčenju zaraščenih površin v Halozah
- projekt LIFE to Grasslands - možnosti za vključitev kmetov

Predavanji bosta potekali:
- v četrtek, 23.2.2017 ob 9. uri v Gasilskem domu v Zgornjem Leskovcu
- v petek, 24.2.2017 ob 9. uri v Domu krajanov Stoperce

Vabilo na predavanje v Zg. Leskovcu
Vabilo na predavanje v Stopercah

Objavljen je Javni poziv za izbor operacij LAS Haloze - ESRR - februar 2017


PRJ Halo podeželsko razvojno jedro kot vodilni partner LAS Haloze je objavil Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o samem javnem pozivu in celotno razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

Vsi potencialni vlagatelji, vabljeni na delavnice, na katerih bo javni poziv podrobneje predstavljen. Delavnice bodo potekale:
- v četrtek, 2.3.2017 ob 9. uri v klubski sobi Občine Videm
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Ustvarjanje novih delovnih mest, torej na ukrepih:
U1 Razvoj podjetništva
U2 Povezovanje izobraževalnih oziroma raziskovalnih institucij s podjetji/kmetijami in
U3 Vzpostavitev enotne blagovne znamke in povezovanje v samooskrbne verige)

- v petek, 3.3.2017 ob 9. uri v kulturni dvorani Občine Gorišnica
delavnica bo imela poudarek na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, torej na ukrepih:
U7 Medgeneracijsko sodelovanje in
U8 Programi za mlade.

Za informacije v zvezi z javnim pozivom in delavnicami  kontaktirajte vodilnega partnerja LAS Haloze na 02 795 32 00 ali na las.haloze@halo.si.

Prostovoljna akcija čiščenja zaraščenih površin v Halozah

Zavod RS za varstvo narave, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj in
Podeželsko razvojno jedro PRJ Halovabimo na 

1. PROSTOVOLJNO AKCIJO

čiščenja zaraščajočih suhih travišč v Halozah, ki bo
v soboto, 18. februarja 2017.

Zbirališče je na parkirišču ob cerkvi v Zgornjem Leskovcu ob 9.00 uri.

Aktivnost se bo odvijala v okviru aktivnosti projekta Life to grasslands (ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM).


Akcija bo predvidoma trajala od 9. do 14. ure.

Prosimo, da svojo udeležbo na prostovoljni akciji, potrdite na elektronski naslov
monika.podgorelec@zrsvn.si ali na tel. št. 02/ 333-13-77, do četrtka 16. 2. 2017.

V primeru slabega vremena se prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč prestavi za 14 dni,
torej na soboto, 4. 3. 2017.

Več informacij o namenu in poteku prostovoljne akcije ter zemljevid s prikazom zbirališča in območja čiščenja najdete TUKAJ.