24. okt. 2016

Martinovanje Haloze 2016

V vinogradih že listje rumeni in klopotci so več ali manj že odklopotali svojo pesem, kar pomeni, da se bliža čas martinovanja, ko iz mošta svet Martin naredi vin. Martinovanje v Halozah je največji praznik za vinogradnika. Takrat kmetije povabijo svoje delavce, poslovne partnerje in kupce v svoje kleti, da skupaj ocenijo uspešnost letnika, ko iz mošta postane vino.

Martinovanju v Halozah se tradicionalno posveča posebno pozornost. Kot zahvalo dobri letini bo v tem času v Halozah potekalo več kot 15 organiziranih dogodkov, ki jih organizirajo vinogradniki, gostinci, člani turističnih in drugih društev ter lokalnih skupnostih na območju Haloz. V tem času Haloze po zidanicah in kleteh zaživijo, iz vinogradov se pospravijo klopotci in ob vinskih sodih se sklenejo prve pogodbe s kupci za vino letnika 2016.

V času Martinovanje Haloze 2016 so ponudniki v gostiščih pripravili posebne okuse Haloz, kulinarične martinove menuje, ki jih bo možno okusiti za malice in kosila v gostišču Majolka v Jurovcih, Gostilni pri Kostanju na Selah in okrepčevalnici Zelena Dolina v Stopercah.

Vinogradniške kmetije bodo odprle svoja vrata in pospravile klopotce na dogodkih na kmetijah: Vinogradništvo Cestnik-Vaupotič iz Sedlaška, Kmetija Kozarčan iz Pristave, Kmetija Pajnkiher iz Dolene, Kmetija Pintarjevi iz Velikega Okiča.

Planinsko društvo Cirkulane organizira tradicionalni Martinov pohod po delu Bračičeve planinske poti.

Ohranjanje kulturne dediščine v Halozah je velikega pomena, saj s tem ohranjamo živost pokrajine našim zanamcem in vabimo obiskovalce v Haloze. Ob etnoloških zbirkah bodo pripravili martinovanje v Etnografskem društvu Tržec na Djočanovi domačiji v Tržcu ter Kulturno turistično društvo Klopotec Soviče-Dravci ter Društvo za ohranjanje dediščine Haloz na lokaciji Etnološke zbirke v Dravcih. Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze bo po blagoslovu mošta izvedlo tradicionalno pospravilo klopotca pri Sv. Ani pri Borlu. Posebna martinovanja pa bodo pripravili vinogradniki tudi po vaseh in sicer v Veliki Varnici in Strmcu.

Osrednja martinovanja bodo organizirali na Občini Videm pred Vidovo kletjo. V Cirkulanah, v večnamenski dvorani bo martinovanje organiziralo Društvo vinogradnikov in sadjarjev Haloze, kjer bodo imenovali tudi društvenega kletarja. Turistično društvo Klopotec Leskovec v Halozah pred prostorom turističnega društva v Leskovcu organizira prinašanje in zbiranje mošta iz vseh vasi v Zgornjem Leskovcu. Občina Majšperk in Balonarski klub OPA pa organizirata že tradicionalen balonarski festival. Na trgu pod baziliko Matere Božje na Ptujski Gori bodo skupaj Turistično društvo Ptujska Gora, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Majšperk in Društvo žena Tisa iz Ptujske Gore ponudili lokalno ponudbo na stojnicah.

Organizatorji dogodkov so letos pripravili pester in bogat program martinovanja po Halozah, ki se osredotoča predvsem na ohranjanje martinovanja kot najpomembnejšega praznika za vinogradniške kmetije. Vinogradniki so tesno povezani s pokrajino Haloz, saj se tukaj vzpostavi pristen odnos do vina in pokrajine kjer raste vinska trta, saj ljudem dokaj zahtevna in težka pridelava grozdja in proizvodnja vina predstavlja vir dohodka za preživetje v teh lepih krajih.

Vljudno vas vabimo, da si podrobneje pogledate priložen program prireditev v sklopu Martinovanja Haloze 2016 ali obiščete spletno stran www.martinovanje.haloze.org in s svojim obiskom prispevate k ohranjanju tega lepega običaja v Halozah.

11. okt. 2016

Vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine

V okviru LAS Haloze sestavljamo temeljni dokument za interpretacijo in predstavitev kulturne dediščine v Halozah. Dokument bo vseboval smernice upravljanja s kulturno dediščino in pomožne ukrepe za realizacijo ter bo del Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Haloze 2014-2020.
Živimo na območju, ki je izjemno bogato z naravno in kulturno dediščino. Le-ta nas povezuje in je pomemben gradnik skupne haloške identitete. Pravilna interpretacija in predstavitev je del splošnega procesa za ohranjanje kulturne dediščine ter je lahko gonilo lokalnega razvoja. Potencial kulturne dediščine v lokalnem razvoju do sedaj ni bil dovolj izkoriščen.

V ta namen je bila ustanovljena tudi Delovna skupina za kulturno dediščino Haloz. Prvo srečanje je potekalo 9. oktobra 2015 v Podlehniku v obliki delavnice. Številčna udeležba je potrdila, da je zanimanje za kulturno dediščino in z njo povezan lokalni razvoj visoko. Naslednji sestanek je bil 21. septembra 2016 v Cirkulanah. Predstavljeni so bili aktualni razpisi v povezavi s kulturno dediščino ter predlog modela razvoja interpretacije kulturne dediščine, v razpravi pa so udeleženci podali različna mnenja in predloge glede razvoja in obnove kulturne dediščine v Halozah. V zapisnik so bili vključeni že prvi sklepi.

Glavni sklep se je dotikal obstoječega popisa kulturne dediščine, dognali smo, da je popis potreben dopolnitev in sprememb. Za pomoč smo se obrnili na občine. Z dopisom smo v pregled in popravek poslali obstoječe sezname objektov z območja občin Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk in Makole iz Registra nepremične kulturne dediščine.

V kratkem bo omogočen tudi spletni sistem za vključitev v popis.

Zainteresirani lastniki objektov kulturne dediščine in drugi, ki želite aktivno sodelovati v Delovni skupini za kulturno dediščino na območju Haloz, se lahko prostovoljno vpišete v seznam članov.

V prilogi sta dve anketi, s katerima se vključite v delovno skupino.
V prvi anketi lahko opišete objekt, ki ga imate v mislih za ohranitev oz. obnovo in pri čem bi potrebovali pomoč.
V drugi anketi lahko označite, na kateri razpis imate v naslednjih šestih mesecih namen kandidirati.

S temi podatki bomo lažje oblikovali vsebino naslednjih sestankov.

Vabljeni k sodelovanju!

27. sep. 2016

Tiskovna konferenca o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 27.9.2016 v sodelovanju z lokalnimi deležniki, ki so bili vključeni v vladno delovno skupino za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz, organiziralo tiskovno konferenco na Vidmu pri Ptuju.

Delovna skupina je za izhodišče delovanja postavila dva cilja in sicer
- Zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah
- Nova delovna mesta za mlade na območju Haloz
Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na MKGP in v letu 2015 vodja omenjene vladne skupine, je predstavila ukrepe MKGP. Rezultati kažejo, da so se nekateri ukrepi na podlagi predlogov omenjene vladne skupine spremenili, kar se na območju Haloz kaže v povečanem številu vključitev v ukrepe v letu 2016 napram letu 2015. Povečala pa se je tudi višina izplačil v letu 2016 napram letu 2015. Nekateri od spremenjenih ali novih ukrepov pa se bodo začeli izvajati šele v letu 2017, kar bo še izboljšalo položaj nekaterih kmetij.

Andrej Rebernišek, direktor KGZS zavoda Ptuj, je predstavil lokalni del omenjene vladne delovne skupine, ki je delovala v letu 2015. Podrobno je predstavil način dela skupine in začetno študijo, ki je bila izhodišče za korekcijo nekaterih ukrepov ter uvedbo novih.

Jernej Golc, direktor PRJ HALO podeželsko razvojno jedro, je izpostavil, da so za spreminjanje podjetniške kulture v Halozah potrebni številni usklajeni ukrepi, da bi se doseglo spremembe, ki pa lahko trajajo vsaj eno generacijo. Že izvedene aktivnosti v preteklosti so sestavni del omenjene generacije. PRJ Halo podeželsko razvojno jedro je sestavni del podpornega okolja za razvoj podjetništva na območju Haloz, ki izvaja program Lokalne razvojne strategije LAS Haloze in program VEM točke.Projekt LIFE TO GRASLANDS, ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM neposredno vpliva na rezultate ukrepov, ki jih izvaja tudi MKGP. V okviru projekta je predvideno očiščenje 45 ha zaraščenih površin in vzpostavitev rabe suhih travišč. Prav tako predvideva zasaditev 40 ha ekstenzivnih sadovnjakov. V obdobju do leta 2020 vzpostavitev trajnega kmetijskega upravljanja na 180 ha površin, ki bo ugodno vplivalo na ohranjanje habitatnega tipa suhih travišč. Rezultati spremljanje in analiza programa upravljanja habitatnega tipa suhih travišč na območju Haloz bodo lahko podlaga za verificiranje in pripravo ustreznih podpornih ukrepov za naslednje programsko obdobje za omenjeni habitatni tip. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave. Za območje Haloz sta partnerja KGZS zavod Ptuj in PRJ HALO.


Sporočilo za javnost MKGP je dosegljivo tukaj.
Poročilo o izvajanju ukrepov s področja kmetijstva za Haloze je dosegljivo
tukaj.

Več utrinkov s tiskovne konference si lahko ogledate tukaj.


26. sep. 2016

Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki


V sklopu dogodkov Evropske kulturne dediščine 2016 se bo po Sloveniji konec septembra in v začetku oktobra odvijalo več dogodkov, med njimi tudi

Haloze - naravna in kulturna dediščina z roko v roki,


ki bo v petek, 30. septembra 2016 v okolici gradu Borl med 10. in 12. uro.


V sklopu dogodka bomo spoznavali kulturno dediščino, povezano s travišči/travniki v Halozah.

Celotno vabilo najdete tukaj.

Več o projektu Life to Grasslands pa lahko preberete na spletni strani.


Lepo vabljeni!

14. sep. 2016

Delovni sestanek za vzpostavitev modela razvoja interpretacije kulturne dediščine na območju Haloz

Vabimo vas na sestanek, na temo ohranjanja kulturne dediščine, ki bo

v sredo, 21.9.2016 ob 17.00 uri
v prostorih PRJ Halo (Cirkulane 56, 2282 Cirkulane).

Namen sestanka je, da vam podrobneje predstavimo možne vire financiranja, ki zajemajo ohranjanje kulturne dediščine in da skupaj kreiramo in razvijamo ideje o ohranjanju in trženju objektov kulturne dediščine skozi trajnostni turizem.Celotno vabilo najdete tukaj.

Za morebitna vprašanja in prijavo na sestanek pokličite na 02 795 32 00 ali pišite na info@halo.si.

7. sep. 2016

DIGA usposabljanje za podjetniške svetovalce in izobraževalce

DIGA (Digital Innovations for Growth Academy) - partnerstvo dinamičnih organizacij, ki podpirajo razvoj podjetništva ter spodbujajo uporabo digitalnih tehnologij, katere partnerska organizacija je tudi Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov,

vabi  na

 Program usposabljanja za izboljšanje znanja in razumevanja digitalne tehnologije 

ter za razmislek kako vključiti digitalne spretnosti, orodja in procese v poslovanje malih podjetij, za njihov zagon ali pa rast ter v razvoj izobraževalnih in podpornih aktivnosti.

1. termin usposabljanja je od 19.9. do 29.9.2016,
2. termin usposabljanja pa je od 10.10 do 19.10.2016.

Usposabljanje bo potekalo na naslovu Tkalski prehod 4 (učilnica v 1. nadstropju), 2000 Maribor.

Za dodatne informacije in vprašanja kontaktirajte Tomislava Ruglja na t.rugelj@center-rcv.org.

Celotno vabilo najdete tukaj.
Podrobnosti o programu usposabljanja pa najdete v vsebini programa.

29. avg. 2016

Dan Haloz v Ljubljani


V sklopu dogodkov Zelena prestolnica Evrope 2016 se v Ljubljani skozi poletje odvija več različnih dogodkov pod nazivom Ljubljana.Zate. Na pobudo članov Vinarske zadruge Haloze, turističnih ponudnikov iz Haloz, županov in županje iz območja Haloz ter skladno s smernicami programa dela Delovne skupine za razvoj Haloz, smo se v sklopu aktivnosti dela Lokalne akcijske skupine Haloze odločili, da skupaj izvedemo Dan Haloz v Ljubljani, ki bo potekal v sredo, 31. 8. 2016 med 10. in 20. uro na Mestnem trgu v Ljubljani.

Vabimo vas, da nas obiščete na Mestnem trgu, kjer boste lahko spoznali Okuse Haloz, spoznali vinogradnike in njihova vina, kozje sire, ekološko pridelana jajca in med.

Ponudniki iz Haloz, ki sodelujejo na dogodku Dan Haloz v Ljubljani, v sredo 31. 8. 2016.
Degustacijski list vin, predstavljenih na dogodku Dan Haloz v Ljubljani, najdete tukaj.

Prilagamo urnik napovednih srečanj in obiskov na prostoru dogajanjaSporočilo za javnost je dosegljivo tukaj.
Vabilo in več informacij je dosegljivo tukaj.
Več info o Ljubljana.zate je dosegljivo tukaj.* * * * * * * * * *

Več utrinkov z dogodka je dosegljivih tukaj.


Vsem gostom se zahvaljujemo za obisk in za izrečene pohvale.
Za podporo pri izvedbi dogodka se zahvaljujemo županom haloških občin.
Zahvaljujemo se organizatorjem Turizem Ljubljana, da so nam omogočili predstavitev.
Zahvala pa tudi gre vsem ponudnikom, ki so se udeležili dogodka, na katerem smo uspešno izvedli predstavitev in promocijo Haloz.

Sporočilo za javnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dogodku dan Haloz v Ljubljani si lahko preberete tukaj.
Sporočilo za javnost vodje PS SMC dr. Simone Kustec Lipicer o dogodku Dan Haloz v Ljubljani si lahko preberete tukaj.