Skupščina potrdila projekte LAS Haloze

V četrtek, 18. 5. 2017 je potekla v Cirkulanah skupščina LAS Haloze, ki se je je udeležilo 30 članov od 164 članov LAS Haloze. Na skupščini je bilo prisotnih 9 gostov / opazovalcev. Na dnevnem redu je bilo 9 točk, med katerimi sta bili tudi točki potrjevanje projektov iz javnega poziva LAS Haloze EKSRP / ESRR.

Skupščina je potrdila 7 predlaganih operacij v skupni višini 247.477 € iz EKSRP. Za ESRR del je potrdila dve predlagani operaciji v skupni višini 227.989 €.

Vodilni partner bo operacije, potrjene na skupščini LAS Haloze poslal še na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bosta odločala o dokončni potrditvi operacij.

Sporočilo za javnost z odobrenimi projekti

Predstavitev potrjenih projektov na skupščini LAS Haloze 2017


Ljudje in zemlja, 14.5.2017

Prispevek o Lokalni akcijski skupini Haloze in delovanju Delovne skupine za razvoj Haloz v oddaji Ljudje in zemlja je bil v nedeljo, 14.5.2017.
Posnetek je dosegljiv na povezavi tukaj. Od 15:54 min naprej je Jernej Golc, direktor PRJ HALO, povedal, da smo v LAS Haloze izvedli že dva javna poziva... Vsi projekti so dobri... Prispelo je bistveno več vlog kot imamo na razpolago sredstev...Kmetijska oddaja Ljudje in zemlja: "Časi, ko sta vinogradništvo in živinoreja bili panogi, ki sta večini kmetij na območju Haloz prinašali toliko dohodka, da so se lahko preživljale, so že zdavnaj minili. V zadnjih desetletjih se je na tem območju zaraslo veliko obdelovalnih površin, tudi gospodarski razvoj je še vedno precej upočasnjen. Za hitrejši razvoj Haloz se že tri leta trudi Delovna skupina za razvoj Haloz."

Napoved skupščine LAS Haloze

V mesecu aprilu so bili zaključeni postopki ocenjevanja prejetih vlog na javna poziva LAS Haloze - EKSRP / ESRR. Na javni poziv LAS Haloze - EKSRP je prispelo 20 vlog od katerih dve nista izpolnjevale pogojev. Na javni poziv LAS Haloze - ESRR pa so prispele tri vloge katere so vse tri izpolnjevale pogoje razpisa. Vsi vlagatelji so prejeli že obvestila o izboru operacij LAS Haloze.

Predvidena skupščina LAS Haloze je za sredo, 10. 5. 2017 ob 18. uri v prostorih večnamenske dvorane Občine Videm, Videm pri Ptuju, na kateri bo obravnavanih več točk med drugim tudi potrjevanje operacij ter glede termina in ostalih podrobnosti za razpis novega javnega poziva za EKSRP del, ki bi naj bil predvidoma konec maja 2017.

Delovni sestanek s predstavniki Direktorata za informacijsko družbo

Delovna skupina za razvoj Haloz se je 19. 4. 2017 srečala na delovnem sestanku na Direktoratu za informacijsko družbo z direktorjem direktorata Marjanom Turk in vodjo sektorja za elektronske komunikacije. S strani konzorcija občin za vzpostavitev širokopasovnega interneta na območju Haloz sta na sestanku sodelovala vodja konzorcija župan Anton Butolen in Milica Simonič Steiner direktorica Občinske uprave Občine Žetale ter namestnik delovne skupine za razvoj Haloz Jernej Golc.

V sklopu dela celotne skupine je nastal model ukrepov za celostni razvoj Haloz, ki je usmerjen v dva cilja in sicer: zmanjšanje zaraščenosti obdelovalnih površin v Halozah in nova delovna mesta na območju Haloz.

Iz razvoja modela ukrepov za celostni razvoj Haloz sledi razdelitev treh sklopov vsebin v katerem je tretji sklop C – projekti, ki imajo koristi večje kot stroške. Vsled tega so Občine na območju Haloz: Zavrč, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Majšperk, Makole in Žetale vzpostavile konzorcij za izvedbo projekta Vzpostavitve širokopasovnega interneta na območju Haloz ter določile ta projekt kot ključen skupni projekt za območje Haloz. Omenjene občine imajo izdelan Načrt razvoja širokopasovnega omrežja Haloze, kateri je bil obravnavan na vseh občinskih svetih omenjenih občin.

Trenutno poteka še preveritev finančnih sposobnosti glede organizacij, k so izkazale tržni interes po vzpostavitvi širokopasovnega interneta. Na osnovi tega bodo potem lahko določene natančne bele lise, ker dejansko ni tržnega interesa po vzpostavitvi.

Pogovor je tudi potekal o možnostih vključevanja v shemo WiFi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane.

Utrinek s sestanka na Občini Žetale ob terenskem obisku PS SMC v Spodnjem Podravju z dne 13. 3. 2017

V LAS Haloze na obisku poslanci DZ iz NSi


Na obisku v Halozah so se v ponedeljek, 10.4.2017 mudili poslanci DZ RS stranke Nove Slovenije - NSi in so obiskali tudi prostore PRJ Halo. Predstavili smo jim delovanje LAS Haloze, pomen izvajanja CLLD uredbe za naše območje in aktivnosti povezane z delovanjem Delovne skupine za razvoj Haloz.