Na prodajnih policah meso jagnjetine iz Haloz

V sklopu izvajanja aktivnosti projekta sodelovanja LAS/ESRR/CLLD pod nazivom Na(j)prej lokalno izvajamo aktivnosti vzpostavitve kratke prodajne verige za meso drobnice. Aktivnosti so usmerjene v povezovanje ključnih deležnikov med rejci drobnice na območju Haloz, klavnicami in mesarijami, testnimi kuhinjami ter drugimi obrati za predelavo in pakiranje mesa drobnice.

Tako so na prodajne police prispeli prvi konfekcionirani izdelki iz mesa drobnice. Jagnjeta so bila rojena na kmetijah v Halozah in bila na paši prosta reja na strmih traviščih v sklopu Pašne skupnosti Haloze – Čerinovo. V sklopu prodajne verige so zaklana v klavnici KZ Rače in razkosana in konfekcionirana v Mesariji Kokol d.o.o. iz Dolan.

V nadaljevanju želimo vzpostaviti dolgoročno kratko prodajno verigo med rejci drobnice v Halozah, KZ Rače, mesarijo Kokol in potrošniki jagnjetine. 

Cilj aktivnosti je omogočiti večjo dostopnost jagnjetine potrošnikom v manjših kosih in posledično rejcem drobnice vzpostaviti nove prodajne poti s ciljem izboljšanja ekonomičnosti reje drobnice na strmih traviščih v Halozah, kar bo imelo posledice zmanjšanje zaraščenih površin v Halozah.

Naročila je možno izvesti tudi preko spleta na povezavi tukaj