Skupščina LAS Haloze bo izvedena v dopisni obliki brez volitev

Spoštovani člani LAS Haloze

zaradi zdravstvene situacije v državi je upravni odbor LAS Haloze na dopisni seji dne, 11.11.2021 sprejel sklep, da se skupščina LAS Haloze izvede dopisno.

Pri tem se volitve ne izvedejo, saj jih dopisno ni možno izvesti. Volitve bodo razpisane ponovno, takoj ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala.

Za skupščino, ki bo izvedena dopisno, boste vsi člani prejeli po navadni pošti vabilo za skupščino z dnevnim redom in obrazložitvijo predlaganih sklepov. Priložen bo glasovalni list, na katerem boste izrazili svojo voljo glede potrditve/ali ne predlaganih sklepov in ga vrnili na LAS Haloze.

  

Še informacija glede volitev in članstva v LAS Haloze:

Volitve bodo razpisane ponovno, ko bo zdravstvena situacija v državi to dovoljevala. Ob tem bo zopet razpisan rok, v katerem boste poslali kandidacijske liste. Veljavne kandidacijske liste, ki so prispele v roku po tem razpisu volitev, se prenesejo v naslednje volitve.

Pri tem je treba opozoriti, da lahko na volitvah v organe LAS Haloze kandidirajo le člani LAS Haloze, se pravi tisti, ki imajo na dan razpisa volitev urejeno članstvo v LAS Haloze. Poleg razpisa volitev vsi člani prejmete tudi seznam članov LAS Haloze.

Postopek včlanjevanja v LAS Haloze poteka tako, da pošljete Pristopno izjavo za včlanitev v LAS Haloze na sedež LAS (original). Članstvo potrdi upravni odbor na svoji naslednji seji.

V kolikor razmišljate o včlanitvi v LAS Haloze, o kandidiranju za člane v organih LAS, se lahko zdaj še včlanite in bo UO na naslednji seji potrdil vaše članstvo.


Ostanite zdravi in vse dobro !