Uspešno zaključeni projekti ESRR

Na območju LAS Haloze so se v preteklem in letošnjem letu izvajali trije partnerski projekti, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vsi trije so uspešno zaključeni!

V septembru in oktobru 2021 so bili vsi trije zahtevku uspešno oddani na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V drugem tednu novembra 2021 so bili vsi trije zahtevki tudi potrjeni. Zaprošena sredstva iz ESRR pa so bila za 2 projekta že izplačana, za 3. pa sredstva pričakujemo v kratkem.

Vsi trije projekti prinašajo veliko dodano vrednost na celotnem območju LAS Haloze in se dotikajo področja razvoja turizma v smeri trajnostnega turizma, varovanja in interpretacije kulturne dediščine, medgeneracijskega sobivanja in rekreacije.

Predstavitev projektov si lahko preberete spodaj.

Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma

Prispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.


Turistična destinacija Haloze

Medgeneracijski urbani parkPrispevek Net TV si lahko ogledate tukaj.